قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه (۴ – ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۱۳ سنبله – ۶ میزان ۱۳۳۷ هجری شمسی)

۶۰ سال قبل از امروز، بتاریخ ۴ سپتامبر سال ۱۹۵۸ میلادی مصادف به ۱۳ سنبله سال ۱۳۳۷ هجری شمسی، جنرال دو گول در میدان جمهوریت پاریس، رویکار قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه را به فرانسوییان معرفی کرد، و تأیید یا رد آن را بتاریخ ۲۸ سپتامبر(۶ میزان) همان سال در کارزار همه پرسی ملت قرار داد.

JPEG

موصوف طی سخنرانی تاریخی اش خطاب به مردم فرانسه، در زمینه چنین گفت : "ملت یگانه داور است و اثر مان را تأیید و یا رد خواهد کرد. من بنام کشور فرانسه از شما تقاضا می نمایم، تا بروز ۲۸ سپتامبر (به قانون اساسی جدید) رأی مثبت دهید."

JPEG

در نتیجهء همه پرسی در روز موعود، قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه با کسب %۲۵،۷۹ ارأی مثبت (۸۲۸ ۶۶۶ ۱۷ میلیون رأی دهنده) در مقابل %۷۵،۲۰ ارأی منفی ملت (۸۵۸ ۶۶۱ ۴ میلیون رأی دهنده)، مورد تأیید قرار گرفت، مشروعیت یافت و تا اکنون مرعی الاجرا است.

JPEG

Il y a 60 ans, le 4 septembre 1958, le Général de Gaulle présentait aux Français le projet de Constitution de la Vème République. "La Nation, qui seule est juge, approuvera ou repoussera notre œuvre. Au nom de la France, je vous demande de voter OUI le 28 septembre."

تاریخ نشر 11/09/2018

قسمت بالایی صفحه