فعالیت هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) : عزیمت سفیر فرانسه به شهر مزارشریف و ولایت بلخ (۹ – ۱۲ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۹ – ۲۲ حوت ۱۳۹۵)

JPEG

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه از ساحات عمده حفریات هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) بازدید بعمل آورد. موصوف در مسیر و رد پای اسکندر کبیر از مقدونیه، محلات شهر قدیم یا بالاحصار و بلخ ام البلاد را پیاده طی نمود. آقایان جولیو بِندِزو – سارمینتو، رئیس هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) و توماس لورِن، معاون اش، گزارش شفاهی از کارکردهای شان در ساحه متذکره و رویکارهای آینده را به سفیر فرانسه ارائه نمودند.

JPEG JPEG
بقایایی از ستون های یونانی، شهر بلخ

JPEG
بازدید از کاروانسرای قدیمی، شهر بلخ

JPEG دیوارعریض و سنگین اسبق که شهر بلخ را احاطه و محافظه می کرد.

اعضای بنیاد فرهنگی آغا خان فعالیت شان را در راستای حفظ مسجد باستانی خواجه پارسای شریف (قرن ۱۶ میلادی) به سفیر فرانسه معرفی نمودند.

JPEG

تیم های کاری بنیاد فرهنگی آغا خان در ساحه یک کارگاه ساخت سِرامیک را جهت حفظ و نگه داشت تزیینات و نقوش ظریف و زیبای عمارت مذکور و انتقال دانستنی ها و مهارت های گذشتگان به نسل ها آینده، ایجاد کرده اند.

JPEG

JPEG کارگاه سنتی تولید سِرامیک

بازدید از قدیمی ترین مسجد کشور (احتمالاً در قرن ۹ میلادی و نظر به قدیمی ترین تخمینات در قرن ۸ میلادی) به آقای ریشیهِ سفیر فرانسه زمینه را مساعد ساخت تا از یکی از امیدوارکننده ترین ساحات حفریاتی که کار آن از سوی هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) انجام یافته است، نظارت بعمل آورد.

JPEG
JPEG JPEG

جسامت و بزرگی واقعی عمارت، نقوش استثنأیی و غنی در زمرهء یکی از مهمترین یافته های هیئت باستانشناسی فرانسه محسوب می گردد. تزیینات بر پایه های ساخته از گچ که از ته زمین بدرآورده شده است، کاملاً سالم بوده و بدینگونه تاریخ مهندسی و معماری اسلامی افغانستان را به ما بهتر می شناساند.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه