فرهنگ و گذشت۶۰ سال بعد از عقد معاهدهء روم

بتاریخ ۲۵ مارچ سال ۱۹۵۷ میلادی مصادف به ۵ حمل ۱۳۳۶ هجری شمسی)، شش کشور اروپایی - آلمان، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ و هالند، دو معاهده را در شهر روم امضأ نمودند. معاهده نخست، "جامعه اقتصادی اروپا" (سی.او.او.) و معاهده ثانی، "جامعه اروپایی نیروی هسته ای" (یوراتوم یا سی.او.او.ای.) را ایجاد کرد. و این امر سرآغاز یک ماجرای بزرگ بود.

JPEG

یک تاریخ طولانی و یک فرهنگ مشترک

از همین مقطع زمانی، تاریخ اتحادیهء اروپا با زمره بیست و هشت کشور این اتحادیه آغاز می گردد ؛ ۶۰ سال قبل از امروز، با عقد این دو معاهدهء روم در آن فُرصت زمینهء یک همکاری مطلقاً اقتصادی بوجود آمد. ولی این رویداد زاینده یک اتحادی بود که در طول امضأی معاهدات بسوی بسط و گسترش رو نهاد، و امور هماهنگی و سازگاری قانونگذاری را در بسی عرصه های دیگر منجمله بخش اساسی فرهنگ امکان پذیر نمود : اتحادیهء اروپا قبل از همه ملحوظات، وحدت و اتفاق مردمی است که در تشکلات متنوع شان یک تاریخ طویل و عین فرهنگ را به شراکت برده اند. فرهنگ، بیش از هر وقت دیگری یک نقش اصلی را در تحکیم اتحاد انجام می دهد و انجام خواهد داد ؛ این واقعیتی است که ژاک دُلور، رادمرد اروپایی سترگ بارها از آن یادآوردی می نمود : " کسی عاشق و دلباخته یک بازار واحد نمی شود".

استثنأی فرهنگی، یک مفکوره فرانسوی که در اتحادیهء اروپا پیروزی را آن خود می کند

فرهنگ هم یک اقتصاد است، اما نه مانند یک اقتصاد دیگری ؛ و بخاطراینکه فرهنگ در بنیاد و تهداب هویت اروپایی و ملت های تشکیل دهنده این هویت، جایگاه دارد که پدیدهء فرهنگ نمی تواند صرفاً زیر بار و دستور قوانین بازار داد و ستد رود. فرانسه با دیگر دول – عضو از بیش از سه دهه، علی الخصوص به همین دلیل و منطق و جهت دفاع از استثنأی فرهنگی در مجامع بین المللی چون سازمان جهانی تجارت و سازمان ملل متحد، همیشه دراین راستا سعی و تلاش بخرچ داده و از مبارزه و مجادله دریغ نورزیده است.

(...)


جهت معلومات مزید
:
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/La-culture-et-les-60-ans-du-traite-de-Rome

تاریخ نشر 13/03/2017

قسمت بالایی صفحه