فرهنگ – سینما – ختم بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم مارسِای (۱۹ جولای ۲۰۱۶ – ۲۹ سرطان ۱۳۹۵)

مراسم اختتام بیست هفتمین جشنواره بین المللی فیلم مارسِای، "فیدمارسِای" که به ویژه از سوی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه حمایت می گردد، بتاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۶ (۲۹ سرطان ۱۳۹۵) در"ویلای مدیترانه" برگزار شد.

PNG

این جشنواره سینمایی موفقیت اش را نزد مردم یا علاقه مندان دائماً رو به افزایش هنر سینما و نزد تعداد هر چه گسترده تر فیلمسازان مستعد به اثبات رسانید.

تفویض جوایز، فیلم های باز بسوی جهان را که چه آثار سینمایی فرانسوی بوده یا خارجی، برجسته نمود و افتخار بخشید.

جشنوارهء بین المللی فیلم مارسِای یا "فیدمارسِای" یک رویداد فرهنگی قویاً جاخورده در منطقهء "پرووانس-آلپ-کوت دازور" فرانسه محسوب گردیده و از شهرت بین المللی استوار و کاملاً شناخته شده ای برخوردار است. جشنواره جهانی "فیدمارسِای" ثبت "دور بزرگ" شده بود و این امر به ابتکار وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه جهت ارتقای جذابیت فرهنگی فرانسه در بیرون از کشور، انسجام یافته و راه اندازی گردیده بود.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2016/autres-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2016/article/culture-cinema-cloture-du-27eme-festival-international-du-film-de-marseille-19

تاریخ نشر 25/07/2016

قسمت بالایی صفحه