فرهنگ – آرشیف های دیپلوماتیک – سفر آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه به کوورنوف (۱۰ اکتوبر ۲۰۱۶ / ۱۹ میزان ۱۳۹۵)

آقای ژان –مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه دیروز به مرکز آرشیف های دیپلوماتیک کوورنوف تشریف برد.

JPEG

این بازدید فرهنگی وزیر در سرآغاز تشکل نمایشگاهی بنام "هنر صلح" که مشترکاً از سوی "کیِ دورسیِ" یا وزارت امور خارجه فرانسه و "لو پُتی پَلهِ" یا قصر کوچک، از تاریخ ۱۹ اکتوبر ۲۰۱۶ الی ۱۵ جنوری ۲۰۱۷ (از ۲۸ میزان تا ۲۵ جدی ۱۳۹۵) برگزار خواهد شد، تنظیم گردیده بود. در نمایشگاه "هنر صلح"، تاریخ روابط بین المللی فرانسه از قرون اوسطی تا امروز شرح و بیان گردیده، و در حدود صد پرونده معاهده و اسناد استثنأیی که طنینی به آثار هنری می اندازد، برای نخستین بار به مدعوین، علاقه مندان فرهنگ و تاریخ و مردم معرفی خواهد شد. بدین ترتیب، نمایشگاه مذکور بازدیدکنندگان و مهمانان خویش را به تفکر و تأمل درمورد ارمان صلحی که کشور فرانسه در طول سده ها علمدار و مُبَلِغ آن بوده است، وا خواهد داشت.

JPEG

نمایشگاه "هنر صلح" نیز می کوشد تا آرشیف های دیپلوماتیکی که در اصل میراث تاریخی و فرهنگی جمیع فرانسوییان محسوب می گردد، به دسترس عام مردم قرار گیرد.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/culture-archives-diplomatiques-deplacement-de-jean-marc-ayrault-a-la-courneuve

تاریخ نشر 11/10/2016

قسمت بالایی صفحه