فرانسوییان مقیم خارج از کشور – آغاز دورهء تفکر و تعمق درمورد نمایندگی فرانسوییان مقیم خارج (پاریس، ۲۹ – ۳۰ جنوری ۲۰۱۸ / ۹ – ۱۰ دلو ۱۳۹۶)

مطابق به آرزوی رئیس جمهوری فرانسه حین ایراد سخنرانی اش بتاریخ ۲ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (۱۰ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی) خطاب به مجمع فرانسوییان مقیم خارج از کشور، آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، باب یک دور تفکر و تعمق را درمورد نمایندگی فرانسوییان مقیم خارج گشود.

این امر بتاریخ ۲۹ و ۳۰ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (۹ و ۱۰ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی)، در انجام مفاهمه و گفتگو با جمیع وکلای شورای ملی، سناتورانی که از فرانسوییان مقیم خارج از کشور نمایندگی می نمایند، اعضای دفتر مبسوط مجمع فرانسوییان مقیم خارج و نمایندگان انجمن های فرانسوییان مقیم خارج، پا به منصه عمل گذاشت.

این نخستین رشتهء تبادلات و مراودات، در ماه فبروری (دلو/حوت) با تدویر مفاهمه و نظرخواهی برقی نزد جمیع مشاورین قونسلی پیگیری خواهد شد، و در مقطع آینده اجلاس مجمع فرانسوییان مقیم خارج از کشور طی ماه مارچ (حوت/حمل) سال جاری ادامه خواهد یافت.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/quelle-representation-politique-pour-les-francais-residant-a-l-etranger/actualites/article/francais-de-l-etranger-lancement-de-la-reflexion-sur-la-representation-des

تاریخ نشر 06/02/2018

قسمت بالایی صفحه