فرانسه و هندوستان : یک رابطه ای استوار بر اعتماد

پیوندهای سیاسی مستحکم بسطح دولت – شاخص های عمده زمانی این رابطه متنوع دوجانبه :

اپریل ۲۰۱۵ : بازدید ناریندرا مودی، نخست وزیر هندوستان از فرانسه

نوامبر ۲۰۱۵ : آغاز برنامه ای موسوم به "اتحاد نیروی آفتابی بین المللی" در حاشیهء کنفرانس جهانی درمورد تغییرات اقلیمی در پاریس یا "کوپ ۲۱ – COP 21 "، بواسطهء رئیس جمهور و نخست وزیر ناریندرا مودی

جنوری ۲۰۱۶ : بازدید رسمی فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه از هندوستان بمنظور اشتراک در مراسم رژه" یوم جمهوریت" که در آن کشور فرانسه مهمان افتخاری بود.

JPEG

یک شراکت راهبردی سابقه دار و فعال
- در سال ۱۹۹۸، فرانسه نخستین کشور غربی بود که یک شراکت راهبردی را با کشور هندوستان آغاز نمود.
- شراکت راهبردی در عرصهء امور دفاعی، نیروی هسته ای ملکی، فضایی و امنیتی
- سپتامبر ۲۰۱۶ : عقد توافقنامهء بین الحکومتی جهت سپردن ۳۶ فروند هواپیمای جنگی نوع "رافال"

یک شراکت اقتصادی در حال صعود

- %۷ رُشد سالانه
- حضور و فعالیت ۴۰۰ کمپنی فرانسوی در هندوستان، با استخدام ۰۰۰ ۳۰۰ کارمند
- سیاحت : فرانسه با پذیرایی از ۰۰۰ ۵۰۰ سیاح هندی در سال ۲۰۱۵، نخستین مقصد گردشگری اروپایی محسوب می گردد.
- زیرساختارها : پادرمیانی آژانس انکشافی فرانسه (ای.اف.دی.) بحیث مرجع تمویل کننده (مترو یا خط آهن زیر زمینی شهر بنگلور هندوستان)

همکاری در بخش تحقیقات، فرهنگ و معارف

همکاری در عرصهء فضایی

- در سال ۲۰۱۵، پنجاهمین سالگرد همکاری فضایی میان کشورهای فرانسه و هندوستان
- یک شراکت تاریخی میان مرکز ملی تحقیقات فضایی فرانسه و "ایسرو"، انستیتیوت فضایی هندوستان
- در ماه اکتوبر ۲۰۱۶، بیستمین پرتاب وسیلهء فضایی بواسطهء سفینهء فضایی آرین ۵ با ارسال یک ستلایت هندی
- شراکت میان مرکز ملی تحقیقات فضایی فرانسه و "تیم اندوس" جهت فرود آوردن یک ماشین سیار به مهتاب در سال ۲۰۱۸

همکاری علمی
- فرانسه پنجمین شریک علمی هندوستان است.
- یک ساختار دوجانبه بینظیر، "مرکز فرانسه – هندوستان برای ارتقای تحقیقات پیشرفته" که سی و مین سالگرد تأسیس اش را جشن می گیرد
- دستکم پانزده لابراتوار تحقیقات مختلط فرانسه - هندوستان، با حدوداً ۵۰۰ رویکار همکاری ها
شبکهء فرهنگ و معارف فرانسه در هندوستان، یعنی :
- یک باب انستیتیوت فرانسه (دهلی) و ۱۴ باب "الیانس فرانسوی" دارای ۰۰۰ ۲۲ شاگرد لسان فرانسوی
- جشنواره متقاطع : "سلام هندوستان"، جشنواره فرهنگی فرانسه در هندوستان و "سلام فرانسه"، جشنواره فرهنگی هندوستان در فرانسه
- ۴ باب مکتب فرانسوی

همکاری بسطح تحصیلات عالی
- ثبت نام ۰۰۰ ۳ محصل هندی در پوهنتون های فرانسوی در سال ۲۰۱۵. هدف : حضور ۰۰۰ ۴ محصل هندی در فرانسه در سال ۲۰۱۷ و ۰۰۰ ۱۰ محصل در بحبوحهء سال ۲۰۲۰

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/inde/la-france-et-l-inde/infographie-la-france-et-l-inde-une-relation-de-confiance/

تاریخ نشر 08/01/2017

قسمت بالایی صفحه