فرانسه و شورای اروپا

فرانسه با شورای اروپا، این سازمان اصلی دفاع از حقوق بشر در قارهء اروپا، یک رابطه خاص و تاریخی را برقرار کرده حفظ می نماید. فرانسه از آوان تاریخ ۵ ماه می سال ۱۹۴۹ میلادی (۱۵ ماه ثور سال ۱۳۲۸ هجری شمسی) با شمولیت در معاهدهء لندن که باعث تشکیل سازمان مزبور گردید، همراه با نُه دولت دیگر جهان به کشور بنیانگذار این نهاد تبدیل شد. ریاست فرانسه درمقام رهبری کُمیتهء وزرأی سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/la-france-et-le-conseil-de-l-europe/article/priorites-de-la-presidence-francaise-du-conseil-de-l-europe)، بیش از ۲۰ سال بعد از آخرین دور مقام ریاست اش طی سال ۱۹۹۷ میلادی (سال ۱۳۷۶ هجری شمسی)، فُرصتی مناسب و نیکوی شمرده می شود برای بزرگداشت و تحکیم پیوندهای که طی ۷۰ سال میان فرانسه و شورای اروپا تنیده شده است.

JPEG

روند تاریخی ای که با شخصیت های فرانسوی رقم خورده است.

روبِرت شومَن، اروپایی بزرگ، بحیث وزیر امور خارجه وقت جمهوری فرانسه در ایجاد این نهاد سهم گرفت. رُنهِ کَسَن، برنده جایزهء صلح نوبِل، در نگارش و تعبیهء مسودهء منشور اروپایی حقوق بشر اشتراک ورزید، و نخستین رئیس محکمه اروپایی حقوق بشر از سال ۱۹۶۵ الی سال ۱۹۶۸ میلادی (از سال ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۴۷ هجری شمسی) گردید. پییر – هانری تِژِن نیز بحیث گزارشگر رویکار در مأموریت نگارش و تدوین منشور مذکور خیلی فعال بود. شخصیت های دیگر فرانسوی، مانند کاترین لالیومیِر، منشی عمومی از سال ۱۹۸۹ الی سال ۱۹۹۴ میلادی (از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۳ هجری شمسی) که در پذیرایی و قبولی کشورهای اروپای شرقی در داخل شورای اروپا نقش بارز و عمده ای را ایفا نمود، بعداً بنوبهء خویش تاریخ اش را رقم زدند.

فرانسه کشور میزبان شورای اروپا

فرانسه، کشور میزبان مقر سازمان در قصر اروپا است که در سال ۱۹۷۷ میلادی (سال ۱۳۵۶ هجری شمسی) افتتاح گردید. محکمه اروپایی حقوق بشر(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/droits-de-l-homme/cour-europeenne-des-droits-de-l-homme/) نیز در شهر ستراسبورگ، در بطن قصر حقوق بشر قرار دارد.

لسان فرانسوی از بدو تأسیس شورای اروپا، با لسان انگلیسی یکی از دو زبان رسمی است.


مشارکت و سهمگیری فرانسه در پیشبُرد امور سازمان

فرانسه همیشه یکی از تمویل کنندگان اصلی سازمان مذکور بود و است. تمویل مالی فرانسه در سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) به مبلغ بیش از ۵،۳۸ میلیون یورو می رسد.

فرانسه یکی از مهمترین هیئت ها را در مجمع پارلمانی شورای اروپا، و در کانگرس با داشتن ۱۸ نماینده، قدرت و صلاحیت های محلی و منطقوی را در اختیار دارد.

فرانسه در پیشبُرد امور سازمان یادشده خیلی دخیل است. فرانسه با تصویب ۱۳۹ قطعنامه، یکی از دول عضوی بشمار می آید که بیشترین متون را وضع و تصویب کرده است.

پشتیبانی فرانسه از نظم منشور اروپایی حقوق بشر

فرانسه بعد از تصویب منشور اروپایی حقوق بشر(https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=fre) در سال ۱۹۷۴ میلادی (در سال ۱۳۵۳ هجری شمسی)ُ و قبولی حق استیناف فردی در سال ۱۹۸۱ میلادی (در سال ۱۳۶۰ هجری شمسی)، حق خویش را دائماً نظر به توقعات محکمه متذکره مطابقت داده است. فرانسه بر تضمین تعمیل منشور بسطح ملی، و تأمین تنفیذ سریع و کامل احکام محکمه نظارت دارد. فرانسه از نظم منشور پشتیبانی تام می کند. فرانسه درعرصه متذکره، بتازگی پروتوکول ۱۶ را که به ستره محاکم دول عضو زمینهء ارسال تقاضاهای نظریات مشورتی به محکمه را مساعد می سازد، وضع و تصویب نمود. بدینگونه، این امر تعمیل این متن را ممکن ساخت.

شورای اروپا که در سال ۱۹۴۹ میلادی (سال ۱۳۲۸ هجری شمسی) تشکیل گردید، قدیمی ترین سازمان بین الحکومتی اروپایی محسوب می گردد. کشورهای بلژیک، دنمارک، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هالند، ناروی، سویدن و انگلستان موسسین این شورا استند.

اکنون، شورای اروپا دارای ۴۷ کشور عضو (http://www.strasbourg-europe.eu/pays-membres,44987,fr.html) است، منجمله تمام دول عضو اتحادیهء اروپا، و این واقعیت نمایندگی از بیش از ۸۰۰ میلیون اروپایی را می کند.

تمام دول عضو شورای اروپا منشور اروپایی حقوق بشر را امضأ کرده اند، و این معاهده ای است به هدف محافظت از حقوق بشر، مردم سالاری و قانونمندی. محکمه اروپایی حقوق بشر تطبیق منشور را از سوی دول عضو مراقبت و تفتیش می کند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه