فرانسه مبلغ 000 500 یورو را به افغانستان، جهت مبارزه علیه عدم مصونیت غذایی کمک می کند. [fr]

هر سال کمیتهء بین الوزارتی امداد غذایی یا ( CIAA ) از فعالیت های به نفع مصونیت غذایی مردم آسیب پذیر و ترمیم مجدد وسایل تولیدی پشتیبانی می کند. در ماه جنوری 2015، جلسهء کمیته بین الوزارتی جهت انفاذ و صدور قسمت اول کمک های غذایی برای سال 2015 به مقدار 20 میلیون یورو که در بین کشورهای مختلفی در حال انکشاف تقسیم می گردد، دایر شد. حق اولویت به قارهء افریقا بخصوص به کشور جمهوری افریقای مرکزی به منظور کاهش اثرآت منفی بحران جاری بشری، داده شد. افغانستان در میان سه کشور آسیایی که از این برنامهء امداد غذایی مستفید می شود، در خط اول اخذ کمک قرار دارد و بعداً کشورهای برما و کوریایی شمالی بطور مساویانه از آن بهره می برد.

عدم مصونیت غذایی، یکی از تعاملات عمده بشری در افغانستان

نظر به آمار ثبت شده نزد دفتر کمیشنری عالی مربوط به امور پناهندگان ( HCR )، جنگ های گوناگون طی سال 2014 باعث بیجا شدن جدید تقریباً 000 140 نفر گردید. با عملیات امنیتی و نظامی در وزیرستان شمالی پاکستان بعد از ماه جون 2014، تا حال 000 225 نفر در ولایات سرحدی خوست و پکتیکا پناهنده شده اند. ضمیمه دیگر مصایب بوقوع پیوسته در طول سال 2014، علی الخصوص سیلاب های ناگهانی فصل بهار در شمال کشور و رانش زمین در ولایت بدخشان درج حافظه ها گردید. برفکوچ های مهیب و سیلاب های زیانبار که بعد از 25 فبروری 2015 در 15 ولایت سرازیر شد و باعث تلفات جانی و مالی گردید، فاجعه های طبیعی ولی مزمن در فصلی سال پنداشته می شود. راپور دفتر انسجام کمک های بشری می رساند که کم و بیش 2،2 میلیون افغان با عدم شدید مصونیت غذایی مواجه اند.

کمیته بین الوزارتی امداد غذایی ( CIAA ) در سال 2015 چه مقدار پول را به افغانستان واگذار می شود ؟

مبلغ 000 500 یورو با افغانستان تخصیص داده شده است :

  • • مبلغ 000 400 یورو به نهاد "پروگرام غذایی جهان" ( PAM ) جهت حمایت غذایی عاجل از مردم آسیب دیده مصایب طبیعی و بشری پرداخته می شود. این نهاد جهانی امداد رسانی غذا در نظر دارد تا یک ذخیره گاه غذایی عاجل با ظرفیت 450 تُن مواد خوراکی مختلط را آماده ساخته و توزیع فوری این مواد را به 13650 مستحق عهده دار شود.
  • • مبلغ 000 100 یورو به برنامهء "توزیع پیشگیرانه بسته های خوراکی در فصل سرما به خانواده های سه ناحیه فقیر نشین کابل" متعلق به موسسهء"افغانستان فردا"، اختصاص یافته است. فعالان بشری با دست کم گفتنِ احتیاجات مردم مستضعف پایتخت، اکثراً شهر کابل را فراموش می کنند. با آنکه مواد غذایی در بازار های شهر وجود دارد، ولی یک بخش زیاد شهرنشینانی که تحت خط فقر زندگی می کنند، بدان دسترسی ندارند.

تاریخ نشر 25/03/2015

قسمت بالایی صفحه