"فرانسه در افغانستان : دیپلوماسی فرهنگی و باستانشناسی در خدمت انکشاف" [fr]

انجمن"راه های شرق" بتاریخ 28 می 2015 (07 جوزا 1394)، یک جلسه ای تحت عنوان " فرانسه در افغانستان : دیپلوماسی فرهنگی و باستانشناسی در خدمت انکشاف" را در پاریس دایر کرد. هدف اصلی این انجمنء محصلین، ارزش دهی به تحقیقات باستانشناسی شرق با سهم گیری فعالانهء محصلین و پشتیبانی اساتید و محققین می باشد. موَسسه متذکره مرکز تجمع محصلینی است که در پوهنتون های مختلفی چون پوهنتون معتبر پاریس 1 پانتِئون – سوربون، پاریس 4 سوربون ... و مکتب عملی تحصیلات عالی، تحصیل می نمایند و انجمن همچنان می کوشد تا توجه پوهنتون های دیگر فرانسوی و خارجی را بخود جلب نماید. این موَسسهء فرهنگی، برعلاوه تدوین همچون کنفرانس ها و گردهمایی ها، جریده ای بنام "راه های شرق" را بطبع می رساند.

JPEG

جلسهء موَرخ 28 می (07 جوزا) از جانب سفیر فرانسه در افغانستان با حضور تعداد کثیری از اشتراک کنندگان مر تبط به بخش های گوناگون، گشایش یافت وبه جولیو بِندِزو رئیس هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان یا"دافا" و فیلیپ مارکی سلف موصوف (آقای مارکی امروز مسئول نگه داشت در دیپارتمنت آثار عتیقه شرق موزیم لووور است) زمینه را مساعد ساخت تا اوضاع فعلی و دورنمای حفریات باستانی در افغانستان و نیز معضلات عمده عملکرد های هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان یا "دافا" را مورد بحث قرار دهند. نمایندگانء انجمن قبل از آغاز یک گفتمان پرشور، این دور مباحثات خویشرا با یک سری تبصره ها بالای افکار و سوالات خودشان خاتمه بخشیدند.

سوای اخبار تعارفی انتشار یافته، این جلسه فُرصت خاص داد تا تحرک عملکردهای هیئت بازستانشناسی فرانسه در افغانستان یا "دافا" و عزم اش در راستای انکشاف مشارکت با نهادهای اصلی دخیل در امور باستانی افغانستان (یعنی حکومت، انستیتیوت ملی باستانشناسی، یونسکو و بنیاد آغا خان) و کشورهای همجوار بخصوص با ممالک آسیای مرکزی، خاطرنشان گردد.

تاریخ نشر 07/06/2015

قسمت بالایی صفحه