فرانسه در افغانستان [fr]

سفارت فرانسه در کابل با مسرت نسخهء دری رساله ای را که در چهارچوب معاهدهء دوستی و همکاری میان مملکتین، بازگوی فعالیت های مختلف فرانسه در افغانستان می باشد، بخدمت شما علاقه مندان عزیز پیشکش می نماید.

PNG

PDF - 3.3 Mb
فرانسه در افغانستان
(PDF - 3.3 Mb)

(پی.دی.اِف – 3 مو)

تاریخ نشر 13/10/2015

قسمت بالایی صفحه