فرانسه حمله مسلحانه برهوتل انترکانتیننتال کابل را... [fr]

JPEG

فرانسه حمله مسلحانه برهوتل انترکانتیننتال کابل را تقبیح می کند و به خانواده ها و اقارب قربانیان مراتب تسلیت و همدردی خویش را تقدیم می دارد.

فرانسه در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی متعهد است و پشتیبانی اش را از افغانستان برای نبرد با این پدیده شوم پیگیری خواهد کرد.

جمهوری فرانسه که از سال ۲۰۰۱ الی سال ۲۰۱۴ میلادی (از ۱۳۸۰‍ تا ۱۳۹۳ هجری شمسی) در افغانستان حضور نظامی
داشت، در مصارف و هزینه های نظامی پیمان اتلانتیک شمال – "ناتو" تا بسطح %۱۰،۳ سهم داشته، و اکنون بدین عنوان از مأموریت مبتنی بر مشورت دهی، تعلیم و تعاون مسمأ به "حمایت قاطع" که در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) آغاز گردیده است، پشتیبانی می کند. ما برعلاوه یک بستهء مدد دوجانبه متمرکز بر احتیاجات عمده نیروهای امنیتی افغانستان را تفویض می نماییم : برنامه های آموزش و پرورش نخبگان نظامی، همکاری با وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، کمک به پولیس ملکی – نظامی بخصوص مسئول معضلات ضد – شورشگری / حفظ نظم و امنیت عامه (انکوپ).

تاریخ نشر 23/01/2018

قسمت بالایی صفحه