فراخوان منشی عمومی سازمان ملل متحد برای یک آتش بس باید در افغانستان مرعی الاجرا گردد. [fr]

افغانستان – متن سخنرانی خانم اَن گِگِن، معاونهء نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – شورای امنیت – ۳۱ مارچ ۲۰۲۰ میلادی مطابق به ۱۲ حمل ۱۳۹۹ هجری شمسی

JPEG

« آقای رئیس،

من می خواهم بمنظور ابراز سپاس و امتنان از تشریحات مفصل و جامع خانم هایدن، با جمع دیگران بپیوندم. خانم هایدن، لطفاً صمیمانه ترین مراتب تبریکات و تهنیات اینجانب را به خانم لیونس بخاطر انتصاب اش بحیث نماینده خاص منشی عمومی تقدیم بدارید. ما موفقیت های تام و مزید خانم هایدن را در ایفای وظایف محوله جدیداش آرزو می نماییم، و من بشما و همچنان به موصوفه از پشتیبانی خدشه ناپذیر و سدید جمهوری فرانسه از بذل تلاش های سازمان ملل متحد در سرزمین افغانستان اطمینان می دهم.

من با اعلام آنچه اظهرمن الشمس است و تأکید براین آغاز می نمایم مبنی بر اینکه اوضاع و شرایط کنونی بایست همه مان را بصوب اتحاد و وفاق بیشتر از فُرصت دیگری در راستای پیگیری پشتیبانی مان از مردم افغانستان، این سرزمینی که درگیر جنگ، دهشت افگنی، فقر و تنگدستی بوده و همین اکنون در حیص و بیص مرض واگیری قرار گرفته است، رهنمونی کند.

نخستین شکل و شمایل پشتیبانی و خطیرترین آن عبارت است از تأمین امداد بشردوستانه مستمر و مکفی جهت مقابله با چالش های عدیده، علی الخصوص خطر و تهدید شیوع مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید– ۱۹" که فراروی مان قرار دارد. جمهوری فرانسه از بذل تلاش های دفاتر سازمان ملل متحد و شرکای آنها درقبال پاسخدهی به نیازمندی های بشردوستانه مردمان و به بحران ویروس کُرونا – "کووید – ۱۹" استقبال و تمجید می کند. بذل این تلاش های باید حمایت گردیده و تقویت یابد. تأمین دسترسی بشردوستانه مطمئن و بدون قید و ممانعت به عمیم افراد و آحادی مستمند، فقیر و مضطر نیز یک امر اساسی توصیف می گردد.

من درعرصه نیز می خواهم مکلفیت و مجبوریت تمام طرفین قضیه را درقبال رعایت حقوق بین المللی امور بشردوستانه منجمله محافظت از افراد ملکی تذکار دهم. حمله اخیر دهشت افگنی مورخ ۲۵ مارچ (۶ حمل) یک جنایت قبیحی است که شورای امنیت مان آن را بجا و با شدت و حدت تقبیح کرد. بذل سعی و تلاش ها در راستای کاهش خشونت باید پیگیری گردد. انجام حملات علیه افراد و آحاد ملکی باید متوقف شده و فراخوان منشی عمومی سازمان ملل متحد به یک آتش بس باید به گوش های حق و واقعیت نیوش متقن برسد و در افغانستان تعمیل گردد.

جمهوری فرانسه بعد از ختم روند انتخاباتی در سرزمین افغانستان، خواستار تعیین سریع یک حکومت فراگیر و متحد است. تحقق این امر در دورنمای گشایش گفتگوهای بین الافغانی حائز اهمیت خاص است.

جمهوری فرانسه می خواهد تا فراخوان خویش را بنفع یک نمایندگی ادغامی یا فراگیر تمامی طرفین قضیه در مذاکرات مذکور مجدداً تذکار دهد. ما از تشکیل یک هیئت افغانی فراگیری مرکب از ۵ زن از جمله ۲۱ عضو برای انجام مذاکرات صلح استقبال و ستایش می نماییم. امر اساسی و مبرم محسوب می گردد تا زنان مستقیماً و بطور چشمگیری در گفتگوهای صلح به تمامی سطوح تصمیم گیر اشتراک ورزند. عملیهء ادغام جهت تضمین مبنی براینکه حقوق انسانی هر فرد در جریان مذاکرهء این روند صلح محفوظ باشد، نیز یک امرعمده بشمار می آید.

عقد دو توافقنامه در ماه فبروری (ماه حوت) راه را بروی صلح می گشاید، و تعمیل آنها با وجود بی نظمی ها و نا هنجاری های اصلی ازبابت بروز و شیوع مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید – ۱۹" باید ادامه یابد، به همانطوریکه مبارزه علیه فعالیت های دهشت افگنانه و همچنان علیه قاچاق مواد مخدر و قاچاق و برده کشی انسانان دنبال می گردد. ما در پرتو رخش منافع مان در بخش امنیت، پیشرفت های بدست آمده را درعرصه متذکره از نزدیک دنبال خواهیم نمود.

من قبل از نتیجه گیری از این بحث می خواهم خاطرنشان سازم که ما شدیداً امیدوار پیگیری پیشرفت ها در مسیر یک صلح پایدار، حفظ وحدت و تمامیت کشور، یک حکومتداری بهتر و استحفاظ عملی حقوق بشر هستیم.

بالاخره، من با اغتنام از این فُرصت دست داشته می خواهم تا حمایت تام خویش را از از اجزأ و ارکان مطبوعاتی ای که از سوی جمهوری فِدِرال آلمان پیشنهاد و ارائه گردید، اظهار بدارم.

از عطف توجه تان در زمینه مشکور و سپاسگزارم.
»

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه