غانا –افتتاح خط هوایی پاریس – أکرا (۲۸ فبروری ۲۰۱۷ / ۱۰ حوت ۱۳۹۵)

شرکت هوایی ایرفرانس بروز سه شنبه ۲۸ فبروری ۲۰۱۷ (۱۰ حوت ۱۳۹۵)، یک خط هوایی مستقیم میان پاریس - أکرا را گشود.

JPEG

این امر در راستای تحکیم رابطه دوجانبه میان کشورهای فرانسه و غانا، یک مرحله مهمی محسوب می گردد. این گشایش دو مراتبه نمادین است : افتتاح خط هوایی مستقیم در چند روزی باقی مانده به مراسم بزرگداشت از شصتمین سالگرد استقلال کشور غانا، بتاریخ ۶ مارچ (۱۶ حوت)، صورت پذیرفت ؛ امسال، ما نیز در طول سال جاری ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۵ – ۱۳۹۶ هجری شمسی) با تنظیم و برگزاری یک سلسله رویدادهای اقتصادی و فرهنگی، شصت سال روابط دیپلوماتیک میان کشورهای مانرا جشن می گیریم.

JPEG

شرکت های فرانسوی بگونه روزافزونی در کشور غانا، خاصتاً در بخش انرژی، حمل و نقل و محصولات صنعتی از فرآورده های زراعتی حضور دارند. گانا به هفتمین مملکت میزبان سرمایه گذاری های مستقیم فرانسه در قارهء افریقا مبدل شده است. پروازهای مستقیم پاریس – أکرا مربوط به شرکت هوایی ایرفرانس، با ایجاد سهولت در زمینهء تبادلات فرهنگی و گردشگری میان دو کشور مان، این گرایش را تقویت خواهد نمود.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/ghana/evenements/article/ghana-inauguration-de-la-ligne-aerienne-paris-accra-28-02-17

تاریخ نشر 28/02/2017

قسمت بالایی صفحه