عکاس فِرانتهِ فِرانتی، نشستی را در مقر سفارت فرانسه در کابل دایر نمود [fr]

عکاس فِرانتهِ فِرانتی، بدعوت بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه در افغانستان، اخیراً یک سفری در کابل داشت.

آقای فِرانتهِ فِرانتی در چوکات این سفر، بروز پنجشنبه ۳ مارچ ۲۰۱۶ (۱۳ حوت ۱۳۹۴) یک کنفرانسی تحت عنوان "روح ویرانه ها" را در مقر سفارت فرانسه دایر نمود : "مخروبه ها کار و بازمانده های زمان و حافظهء انسان ها است. انسان ها ویرانه ها را بوجود آورده اند یا کشف، مشاهده یا تصور کرده اند." ...

JPEG
مخروبه های کلیسای "سَنت – کلِر"، گواتِمالا، ۲۰۰۲ / فِرانته فِرانتی

فِرانتهِ فِرانتی مخاطبین خودرا به سفری بسوی بقایای آبدات جهان جهت تجلی شعر و زیبایی و به همان میزان در راستای تبا رز معنی، دعوت نمود. وی طی دو ساعت ارائه توضیحات، مسیر بغرنجی را از لابلای تمدن های بزرگ و جاهای اسطوره ای، منجمله بامیان که در طول قرون وهم و خیال متشبثین و کاشفین، هنرمندان و نویسندگان را بخود مشغول داشته است، ترسیم نمود.

JPEG

عکاس و رهگذر، فِرانتهِ فِرانتی از سی سال بدینسو با دومینیک فِرناندِز از اکادمی فرانسه، در کاوش و مطالعه مشترکی در سبک معماری فاخر و پر تجمل (شیوهء باروک) و در بخش مراحل مختلف تحول تمدن ها، متعهد و همگام است.نسخه های از عکس های اش، از سیسیل تا سَنت – پترسبورگ و از سوریه تا بولیویا، با متون نویسنده اخیر الذکر در گفتگو و همسویی قرار دارد. موصوف در سال ۲۰۰۰، کتاب "بحیرهء مدیترانه" را حین چاپ مجدداش مصور ساخت. این کتاب نخست در سال ۱۹۵۲ به طبع رسیده بود و بزودی به یک اثر کلاسیک ادبیات سیاحت مبدل گردید.

JPEG

فِرانتهِ فِرانتی، عکاس حدوداً چهل کتاب در مورد ایتالیا و مدیترانه (سوریه، لیبیا یا الجزایر باستان) روسیه، بولیویا، پورتَگال، برازیل و هندوستان بوده و همه آثار تصویری وی گواه بر علاقه مندی اش جهت ملاقات تمدن ها است. نامبرده، خاصتاْ آثار ذیل را به طبع رسانیده است :
"مدیترانه" (بنگاه نشراتی ملی)، "راه های امید من" ( نشرات "فیلیپ رِی") و "سروران نا مری" (نشرات "اکت سود")

برای دریافت معلومات مزید و دسترسی به آثار فِرانتهِ فِرانتی:

http://www.ferranteferranti.com/

تاریخ نشر 13/03/2016

قسمت بالایی صفحه