عقد یک پیمان شراکت فرهنگی نمادین میان فرانسه و اندونیزیا

آقای فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه، طی انجام یک سفر رسمی در کشور اندونیزیا بتاریخ ۲۹ مارچ ۲۰۱۷ (۹ حمل ۱۳۹۶)، یک پیمان شراکت "نمادینی" را میان فرانسه و اندونیزیا درمورد اقتصاد فرهنگی و خلاقیت هنری عقد نمود.

JPEG

این امر دو ابتکار دیپلوماتیک در بخش فرهنگ برای فرانسه توصیف می گردد. در حالیکه خانم اودریِ ازولیِ، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه در شهر نیویارک از قطعنامه ای درمورد حفاظت از میراث تاریخی در معرض خطر دفاع می کرد که نتیجتاً با کسب ارأی مطلق از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، رئیس جمهور فرانسه در شهر جاکارتا یک پیمان شراکت مهم فرهنگی را میان کشورهای فرانسه و اندونیزیا عقد نمود. آقای فرانسوا هولاند در جمع کثیری از فعالان فرهنگی اندونیزیایی و فرانسوی فرمود : "این شراکت یک بُعد خاصی دارد و علامهء تشریک رویکارهای فرهنگی زیادی، بخصوص در عرصه های سینما، دیزایین و مود و فیشن محسوب می گردد". رئیس جمهور همچنان افزود : "تنوع فرهنگی تنها یک شعار نیست، بل نحوه ای است برای گشایش فرانسه و شریک ساختن و پذیرش فرهنگ های جهان".

دو محور اصلی این پیمان شراکت نمادین :

- همگامی با انکشاف صنعت سینمای اندونیزیا

- صنایع خلاق، دیزایین و مود : گفتمانی میان فرهنگ های فرانسوی و اندونیزیایی

JPEG

(...)

جهت معلومات مزید :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Un-partenariat-culturel-exemplaire-entre-la-France-et-l-Indonesie

تاریخ نشر 23/04/2017

قسمت بالایی صفحه