عزیمت ژان- ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه به جاپان (توکیو، ۲۶ – ۲۹ جنوری ۲۰۱۸ میلادی / ۶ – ۹ دلو ۱۳۹۶)

از تاریخ ۲۶ الی ۲۹ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (از تاریخ ۶ تا ۹ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه عازم کشور جاپان خواهد گردید.

JPEG

وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه معهء خانم فلورانس پَرلی در اجلاس چهارمین مقطع گفتگوی سیاسی – نظامی "۲+۲" میان وزرأی امور خارجه و دفاع که زمینهء تحکیم روابط دوجانبه مان را درعرصهء امور امنیتی و دفاعی فراهم خواهد ساخت، اشتراک خواهد ورزید. نامبرده بمناسبت تدویر هفتمین مقطع گفتگوی راهبردی دوجانبه مورخ ۲۷ جنوری (۷ دلو)، یک مشافهه ای با آقای تارو کونو، همتای جاپانی اش نیز انجام خواهد داد. بالاخره، موصوف همراه با وزیر حرب و قشون از جانب آقای شینزو ابی، صدراعظم کشور جاپان بحضور پذیرفته خواهد شد.

این بازدید زمینهء ایجاد انگیزه جدید را در پیمان مشارکت استثنأیی میان فرانسه و جاپان، آنهم در هوا و احوال سال جاری ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) برای تجلیل از یک صد و شصتمین سالگرد استقرار روابط دیپلوماتیک مان، مساعد خواهد ساخت.

JPEG

آقای ژان – ایوو لودریان طی انجام گفتگوی های اش، مراتب پشتیبانی و همبستگی فرانسه را از جاپان و از شرکای منطقوی اش در برابر توسعهء برنامهء هسته ای و موشک های بالیستیک کوریای شمالی، و همچنان ضرورت بر حفظ نظم عدم بخش مجدداً تأیید خواهد نمود. موصوف با مخاطبین اش بالای تمام تعاملات بزرگ بین المللی زحمت کشیده، کارخواهد کرد : تحکیم رویکرد چندجانبه گرا ؛ مبارزه علیه دهشت افگنی ؛ حل و فصل بحران های منطقوی ؛ محافظت از یک انتظام بحری بین المللی مبتنی بر قانون ؛ مبارزه با تغییرات اقلیمی ؛ همکاری درعرصهء انکشاف بین المللی ؛ مبارزه برضد هر نوع شکل برخورد حمایوی و محافظه گرایانه.

برعلاوه، آقای ژان – ایوو لودریان روابط اقتصادی میان دو کشور مان، بخصوص در بخش برنامهء هسته ای ملکی و توافقنامهء مشارکت اقتصادی اتحادیهء اروپا – جاپان را که باعث گشایش دورنماهای جدید تبادلات و مراودات می گردد، مطمح بحث و مداقه قرار خواهد داد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/japon/evenements/article/deplacement-de-jean-yves-le-drian-au-japon-26-29-01-18

تاریخ نشر 04/02/2018

قسمت بالایی صفحه