عزیمت سفیر فرانسه به ولایت هلمند (۲۵ جولای ۲۰۱۸ / ۳ اسد ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۲۵ جولای ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۳ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، طی یک دور سفر کاری و رسمی سه روزه به ولایات جنوبی و جنوب غربی افغانستان، اینبار وارد شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گردید.

JPEG آقایان فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان و محمد یاسین خان، والی ولایت هلمند - ۲۵ جولای ۲۰۱۸ / ۳ اسد ۱۳۹۷

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه مقیم افغانستان در لشکرگاه و طی دید و وادیدهای کاری با آقای محمد یاسین خان، والی و مقامات رسمی ولایت هلمند، موضوعاتی مربوط به تأمین امنیت، چگونگی روال و تدویر انتخابات پیشرو، پیشرفت روند صلح، وضعیت معارف ... و حالت و ظرفیت فعلی عرضهء خدمات صحی به مردم را در این ولایت جنوبی افغانستان مطمح بحث و گفتگوی مفصل قرار داد.

آقایان فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه و محمد یاسین خان، والی هلمند درمورد وضعیت کنونی امنیت، بذل تقلای خستگی ناپذیر جهت بهبود سطح معارف و صحت، تشویق بی شائبه به گفتمان بین الافغانی در مسیر صلح و مصالحه ملی، زمینه سازی و بذل جد و جهد برای انجام مذاکرات بین مقامات دولتی افغانستان و مخالفین مسلح در راستای پیشبرد روند صلح، و بالاخره جزم عزم به برگزاری انتخابات سالم و شفاف، مشافهه و تبادل نظر همه جانبه نمودند. آقای ریشیهِ افزود، پیشرفت در بهبود اوضاع امنیتی و تعمیل حکومتداری خوب و منصفانه در ولایت هلمند، زمینهء انکشاف و رفاه بهتر را در این بخش حساس کشور مساعد می سازد. مشارالیه همچنان اذعان داشت که کشور متبوع اش از روند صلح، ثبات و پیشبرد انتخابات آزاد و عادلانه در افغانستان پشتیبانی می کند.

JPEG لشکرگاه - هلمند

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه معهء مقامات ذیصلاح ولایتی، ضمن این سفر اخیراش، از محلات تاریخی و آبدات باستانی ولایات جنوبی و جنوب غربی افغانستان نیز بازدید بعمل آورد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه