عزیمت سفیر فرانسه به ولایت ننگرهار (۷/۵) [fr]

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان حین سفراش به شهر جلال آباد و ولایت ننگرهار از تاریخ ۲۱ الی ۲۳ فبروری ۲۰۱۷ میلادی (از ۳ تا ۵ حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی)، در کنفرانس منطقوی زنان برای داعیه صلح که از جانب آقای محمد گلاب منگل، والی ولایت ننگرهار بروز ۲۲ فبروری ۲۰۱۷ (۴ حوت ۱۳۹۵) تنظیم گردیده بود، اشتراک ورزید.

محترم والی ننگرهار بروز چهارشنبه ۲۲ فبروری (۴ حوت)، بیش از ۲۵۰ تن از خانم های ولایات ننگرهار، کنرها، نورستان و لغمان را که فعالان جامعهء مدنی، امور اقتصادی و سیاسی اند، جهت اشتراک در کنفرانس منطقوی زنان برای داعیه صلح دعوت نموده بود.

JPEG

سفیر فرانسه ضمن سخنرانی اش بر نبردهای مشابه ما و ارزش های که ما را به جد و جهد وامی دارد، تأکید اشد ورزید. چهرهء ملی ملالی یک الگوی از آزادی و شجاعت است که باید همیشه الهام بخش عملکرد مشترک ما باشد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه