عزیمت سفیر فرانسه به ولایت ننگرهار (۷/۴) [fr]

ما به نشر و طبع یک سلسله مقالات مان درمورد سفری که آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان، از تاریخ ۲۱ الی ۲۳ فبروری ۲۰۱۷ میلادی (از ۳ الی ۵ حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی) به شهر جلال آباد و ولایت ننگرهار انجام داد، ادامه می دهیم. امروز برایتان زمینهء شناخت با رویکارهای تعلیمی ای را که از سوی سفارت فرانسه در ولایت ننگرهار حمایت می شود، پیشکش می‌ نماییم : یعنی، فعالیت انجمن فرانسوی «اَفرَن» در لیسهء استقلال جلال آباد.

سفیر فرانسه در افغانستان به لیسه ذکور استقلال در شهر جلال آباد رفت، وضمن این سفر و بازدید سطح خوب رویکارهای را که بواسطهء انجمن فرانسوی "اَفرَن" توسعه یافته و از حمایت بخش همکاری سفارت فرانسه از بدو تأسیس لیسه متذکره در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ هجری شمسی) برخودار است، مشاهده نمود.

JPEG

بیش از ۲۰۰ ۱ تن از متعلمین، لسان فرانسوی را در صنفی که به تدریس مضمون فرانسوی اختصاص داده شده است، فرامی گیرند.

JPEG

این لیسه با داشتن تجهیزات لابراتوار علوم، تالار کتب و نشرات مربوط به تعلیم و تربیه و صنف مخصوص مضمون لسان فرانسوی، یک نهاد تعلیمی مجهز با وسایلی بینظیر در ولایت توصیف می شود.

JPEG

انجمن "اَفرَن" در عمران ساختمان های تعلیمی و معارف در افغانستان متعهد است. آقای ریشیهِ، سفیر فرانسه از لیسهء استقلال جلال آباد و انجمن مذکور پشتیبانی تمام می نماید.

JPEG

جهت معلومات مزید :

www.afrane.org

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه