عزیمت سفیر فرانسه به ولایت ننگرهار (۳ ثانی/۷) [fr]

درچوکات نشر یک سلسله مقالات ما درمورد سفری که آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان، از تاریخ ۲۱ الی ۲۳ فبروری ۲۰۱۷ (از ۳ الی ۵ حوت ۱۳۹۵) به شهر جلال آباد و ولایت ننگرهار انجام داد، ما اینبار قصر تابستانی شهر جلال آباد را مختصراً بشما معرفی می نماییم. اکنون این قصر وزین مقر ولایت ننگرهار را در خود جا داده است.

امروز مقر ولایت ننگرهار در قصر قدیمی قرار دارد که نخست از سوی امیرعبدالرحمن خان در قرن نُزده میلادی اعمار، و بعداً در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه در قرن بیست میلادی، احیأ گردید.

JPEG

تالار بزرگ پذیرایی یا مهمانخانه با شکوه این قصر یک شهکاری از هنر معماری افغانستان توصیف می گردد. سفیر فرانسه در افغانستان طی سفر اخیراش به ولایت شرقی کشور، درهمین تالار مجلل فُرصت ملاقات و گفتگوی دوستانه و صمیمانه را با بزرگان و سران اقوام معزز ولایت همیشه بهار و سرسبز ننگرهار حاصل نمود.

JPEG

آقای ریشیهِ سفیر فرانسه در دفتر شورای ولایتی ننگرهار نیز حضور بهم رسانید و در آنجا با نمایندگان مردم عزتمند محل، خاصتاً درمورد اوضاع امنیتی، مدیریت برگشت کتلوی مهاجرین و رویکارهای انکشافی را که کشور فرانسه در منطقه به پیش می برد، بحث و تبادل نظر نمود.

JPEG

تاریخ نشر 16/03/2017

قسمت بالایی صفحه