عزیمت سفیر فرانسه به جلال آباد (۳/۷) [fr]

بمناسبت سفری که آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان، بتازگی از تاریخ ۲۱ الی ۲۳ فبروری ۲۰۱۷ (از ۳ الی ۵ حوت ۱۳۹۵) به شهر جلال آباد و ولایت ننگرهار انجام داد، موصوف با آقای محمد گلاب منگل، والی ولایت ننگرهار و وزیر- مشاور در امور قبایل و سرحدات ملاقات و گفتگو نمود.

والی ولایت ننگرهار اولویت های کاری اش را خاصتاً در بخش امور امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ارائه نمود.

JPEG

تدویر یک مجلس کاری و مطالعاتی با حضورداشت تمام روئسای عمومی خدمات اداری ولایت ننگرهار این فُرصت را میسر نمود تا زمینهء انکشاف همکاری در ساحات مختلف، بخصوص در بخش های زراعت، صحت و معارف شناسایی شود.

JPEG

سفیر فرانسه در افغانستان با استفاده از این عزیمت با محترم جنرال روحانی قوماندان امنیه ولایت ننگرهار و معاون ریاست امنیت ملی این ولایت بحث و تبادل نظر نمود. تبادل نظریات میان طرفین زمینه را مساعد ساخت تا تعاملات امنیتی دامنگیر این ولایت شرقی کشور و خطوط همکاری ای را که می توان جهت جوابگویی بدآن مشترکاً روی دست گرفت، مورد بررسی و تفهیم قرار گیرد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه