عزیمت سفیر فرانسه به جلال آباد (۲/۷) [fr]

بمناسبت سفری که سفیر فرانسه در افغانستان بتازگی از تاریخ ۲۱ الی ۲۳ فبروری ۲۰۱۷ (از ۳ الی ۵ حوت ۱۳۹۵) در شهر جلال آباد و ولایت ننگرهار انجام داد، یک ملاقاتی با سران ولسوالی های کامه و گوشته تنظیم گردیده بود.

JPEG

در ملاقاتی که از جانب آقای نصرالله ارسلایی، رئیس عمومی دارالانشأی شورای وزیران در مسافه کم و بیش بیست کیلومتری جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار واقع در کنار سرک منتهی به ولایت کنرها انسجام یافته بود، زمینهء تبادل نظرات مستقیم، مودبانه و دوستانه با باشندگان ولسوالی های کامه و گوشته فراهم گردید.

JPEG

باشندگان این ولسوالی ها مشکلات روزمره ای که گریبانگیر شان است و همچنان توقعات و خواسته های خودرا در عرصهء تعلیم و تربیه، صحت، کمک اقتصادی و زراعت صادقانه شرح دادند.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه