عزیمت سفیر فرانسه به جلال آباد (۱/۷) [fr]

بازدید از فارم تجربوی ای که آقای نصرالله ارسلایی، رئیس عمومی دارالانشأی شورای وزیران در حومه نزدیک شهر جلال آباد آنرا تعبیه و آماده کرده است.

این بازدید بخشی از برنامه سفر آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان به جلال آباد و ولایت ننگرهار(بتاریخ ۲۱ –۲۳ فبروری ۲۰۱۷ میلادی / ۳ – ۵ حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی) بنأ بدعوت آقای نصرالله ارسلایی، رئیس عمومی دارالانشأی شورای وزیران، بود.

JPEG

ولایت همیشه بهار، پرطراوت و نورانی ننگرهار در کمتر از سه ساعت طی مسافت از پایتخت کابل قرار دارد و موجودیت شرایط اقلیمی استثنأیی اش نمای از توانمندی بالقوه انکشاف اقتصادی در بخش زراعت است.

ولایت ننگرهار واقع در ۱۵۰ کیلومتری شرق کابل، با داشتن تفاوت ارتفاع نسبت به پایتخت کشور و شرایط جغرافیایی، از محدوه اقلیمی بینظیری برخوردار می باشد. آقای ارسلایی واقف از تعاملاتی سکتور زراعت در کشوری که %۶۰ نفوس فعال و %۳۰ تولیدات داخلی ناخالص اش وابسته به عایدات زراعتی است، در حوالی مرکز ولایت ننگرهار یک فارم تجربوی و طبیعی مملو از محصولات میوه های سیتروس (چکوتره، نارنج ...) و گُل ها را ایجاد نموده است. تجارب بالای کشت و بذر در گُلخانه ها نیز بسر می رسد.

JPEG

به تعقیب سفر و بازدید اخیر، سفارت فرانسه در افغانستان در ولایت مذکور علاقه مند پیگیری و تعمیق فعالیت های همکاری اش در بخش زراعت است. دفتر همکاری فرانسه در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در راستای توسعهء بخش اولیه و بنیادی یعنی زراعت کشور، این نخستین عرصه اشتغالزا و کارفرمای خطه متذکره، کاملاً متعهد می باشد.

JPEG

تاریخ نشر 05/03/2017

قسمت بالایی صفحه