عرض مراتب تهنیات و تبریکات آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان بمناسبت عید سعید الضحی و بزرگداشت از صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان [fr]

بمناسبت حلول ایام خجستهء عید سعید الضحی و بزرگداشت از صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، پیام تبریکیهء سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان به جمیع مردم متدین، عزتمند و غیور افغانستان

JPEG

بمناسبت حلول ایام مبارک و فرخندهء عید سعید الضحی و برگزاری مراسم گرامیداشت از صدمین سالروز استرداد استقلال افغانستان، پیام تبریکیهء آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان را از اینجا دریافت داشته، استماع فرمایید : : https://www.youtube.com/watch?v=vE_En_41250&feature=youtu.be

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه