عرض مراتب تهنیات سفارت فرانسه بمناسبت جشن استرداد استقلال افغانستان [fr]

سفارت فرانسه در افغانستان، بمناسبت مراسم گرامیداشت از نود و هفتمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، بهترین مراتب تهنیات و تبریکات خویش را به کافهء مردم متدین، غیور و آزادی خواه افغانستان تقدیم می دارد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه