عرض مراتب تبریکات و تهنیات سفارت کبرای فرانسه بمناسبت جشن استرداد استقلال افغانستان [fr]

سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، بمناسبت مراسم بزرگداشت از نود و نُهمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، عالیترین مراتب تهنیات و تبریکات خویش را به کافهء مردم متدین، غیور و آزادی خواه افغانستان تقدیم می دارد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه