عراق – کویت – عزیمت آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه (۱۲ – ۱۳ فبروری ۲۰۱۸ / ۲۳ – ۲۴ دلو ۱۳۹۶)

آقای ژان - ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه بروزهای ۱۲ و ۱۳ فبروری ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۳ و ۲۴ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی، عازم کشورهای عراق و کویت گردید.

JPEG

نامبرده در بغداد پایتخت عراق با آقایان ابراهیم الجعفری همتای اش ملاقات، با فواد معصوم رئیس جمهوری و همچنان سلیم الجُبوری رئیس شورا ملی عراق گفتگو نمود. موصوف متعاقباً با آقای حیدرالعبادی، صدراعظم مشافهه و تبادل نظر انجام داد. بعداً، آقای ژان – ایوو لودریان، جهت ملاقات با آقایان نشیروان بارزانی، صدراعظم حکومت اقلیم کردستان عراق و قباد طلبانی، معاون صدراعظم، عازم شهر اربیل گردید.

آقای ژان – ایوو لودریان مراتب تبریکات فرانسه را بخاطر پیشرفت های بدست آمده در جریان نبرد علیه دولت اسلامی – "داعش" یادآور گردید، و از شجاعت و قاطعیت نیروهای عراقی ستایش نمود. موصوف تعهد دراز مدت فرانسه را درکنار شان و امیدواری مان را در راستای ایجاد یک همکاری دفاعی نیرومند برای دوامدار ساختن پیروزی علیه "داعش" تأیید نمود.

JPEG

وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه از سرگیری گفتگو میان حکومت مرکزی عراق و مقامات اقلیم خودمختار کردستان نیز قدردانی و ستایش نمود، و امیدواری فرانسه را مبنی بر دستیابی سریع به یک توافقنامه ای حرمتگزار به قانون اساسی عراق و حقوق کردان مجدداً تذکار داد. نامبرده حین سفراش به شرق میانه، حمایت مان را از بذل تلاش های تسهیل بخش آقای یان کوبیش، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد یادآور گردید. بالاخره، آقای لودریان استدعای مان را به مشاهده عراق متعهد در مسیر مصالحه ملی، بذل جد و جهد اش در راستای استقرار یک حکومتداری ادغامی که پاسخگوی آرزومندی ها و توقعات جمیع اقشار جامعه عراقی، و بخصوص کردان عراق باشد، دوباره تأیید نمود. وزیر امور خارجه فرانسه برعلاوه با نمایندگان جمعیت یَزیدی که مورد شکنجه و عذاب گروه "داعش" واقع شده اند، ملاقات نمود.

متعاقباً، بتاریخ ۱۳ فبروری ۲۰۱۸ میلادی (۲۴ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی) آقای ژان – ایوو لودریان، جهت اشتراک در جلسه وزارتی ائتلاف علیه "داعش" و در کنفرانس بین المللی درمورد بازسازی عراق، عازم کویت گردید. وی در آنجا یادآهانی بعمل آورد، همانطوریکه فرانسه در نبرد علیه دولت اسلامی - "داعش"درکنارعراق ایستاد، کشور مذکور در امر همگامی و همراهی با عراق دربرابر چالش های باثبات سازی و بازسازی کشور نیز حاضر خواهد بود.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/evenements/article/irak-koweit-deplacements-de-jean-yves-le-drian-12-13-02-18

تاریخ نشر 18/02/2018

قسمت بالایی صفحه