عراق – سوال و جواب – متخذی از جلسهء مطبوعاتی (۶ جنوری ۲۰۲۰ / ۱۶ جدی ۱۳۹۸)

سوال : آیا فرانسه در شرایط و اوضاع کنونی، حضور نظامی خویش در سرزمین عراق و برنامهء تعلیم و تربیه قطعات نخبه عراقی را حفظ خواهد کرد ؟

جواب : آنچنانیکه دیروز رئیس جمهور کشور مشترکاً با صدراعظمان آلمان و انگلستان خاطرنشان ساخت، ما به حاکمیت و امنیت سرزمین عراق علاقه مند و وابسته بوده و تعهد مان را جهت پیگیری نبرد علیه دولت اسلامی موسوم به "داعش" که هنوز هدفی است حائز اولویت، مجدداً تأیید می نماییم. تحفظ ائتلاف در این راستا یک امر سرنوشت ساز و تعیین کننده محسوب می گردد. ما از مقامات عراقی می خواهیم تا به اعطأی تمامی امداد و حمایت لازمه به ائتلاف دریغ نورزیده، ادامه دهند.

و آنچه منوط است به چگونگی و طرق حضور نظامی مان، معهذأ من شما را به مقام وزارت قوای مسلح کشور ارجاع می دهم.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/evenements/article/irak-q-r-extrait-du-point-de-presse-06-01-20

تاریخ نشر 08/01/2020

قسمت بالایی صفحه