عراق – اعدام ۱۶۳ تن از افراد ملکی بواسطهء "داعش" (۶ جون ۲۰۱۷ / ۱۶ جوزا ۱۳۹۶)

ما از افشاگیری و پرده برداری کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر بتاریخ ۶ جون (۱۶ جوزا) از انجام قتل و کشتار ۱۶۳ تن بروز پنجشنبه اول جون (۱۱ جوزا) بواسطهء گروه موسوم به دولت اسلامی "داعش"، در حالیکه افراد مذکور می کوشیدند از شهر موصل عراق فرار نمایند، اطلاع حاصل نمودیم.

فرانسه این جنایت شنیع را محکوم می کند.

این خبر تکان دهنده یکبار دیگر صحت و برحق بودن نبرد فرانسه علیه "داعش" را به اثبات می رساند.
ما مراتب تسلیت و همدردی مان را به خانواده های قربانیان فاجعه تقدیم داشته و مردم عراق را از همبستگی تام مان اطمینان می دهیم.

فرانسه و شرکای ائتلاف اش، درکنار نیروهای امنیتی عراق که ما در اینجا از دلیری شان ستایش بعمل می آوریم، روزانه جهت شکست سازمان هراس افگنی در عراق، فعالیت نموده و تلاش می ورزند. محافظت از افراد ملکی و احترام به حقوق بین المللی بشردوستانه در اولویت های کاری مان قرار دارد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/evenements/article/irak-executions-de-163-civils-par-daech-06-06-17#

تاریخ نشر 08/06/2017

قسمت بالایی صفحه