عراق – اصدار حکم جزأی مرگ بالای اتباع فرانسوی (۲۷ می ۲۰۱۹ / ۶ جوزا ۱۳۹۸ )

ما از محکومیت سه تن از اتباع فرانسوی به جزأی مرگ از جانب قوهء قضائیه جمهوری عراق که متهم به تعلق داشتن با دولت اسلامی موسوم به "داعش" اند، مطلع و مستحضر گردیدیم ؛ قوهء قضائیه جمهوری عراق حاوی صلاحیت قضاوت جنایاتی ارتکاب یافته از سوی "داعش" است.

دهشت افگنان "داعش" باید پاسخگوی جنایات شان در پای میز عدالت باشند.

موضع جمهوری فرانسه آنطوریکه رئیس جمهوری کشور آن را تعریف و مشخص کرده است، چنین است : افراد بازداشت شده بالغ در سرزمین عراق باید از جانب قوهء قضائیه جمهوری عراق، زمانیکه قوه متذکره خودرا باصلاحیت اعلام می دارد، مورد بازخواست و قضاوت قرار گیرند. جمهوری فرانسه به حاکمیت و صلابت مقامات عراقی احترام داشته، ارج می گذارد.

سه تبعهء فرانسوی متهم حین سپری کردن دوران توقیف شان از حفاظت قونسلی برخوردار استند. منظور از رعایت چنین تحفظ، کسب اطمینان خاطر از بهره مندی محکومین از معاونت و استمداد یک وکیل مدافع، و حق مرافعه طبق قوانین عراقی که به ایشان سی روز میعاد استیناف خواهی به اصدار اعلام محکومیت را می دهد، است.

جمهوری فرانسه در اصل، با تعمیل حکم جزأی مرگ یا حکم اعدام که در هر زمانی و در هر مکانی مرعی الاجرا گردد، مخالف است. سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری عراق جهت یادآهانی این موقف و موضع مستمر، علی الخصوص در تطبیق امر حفاظت قونسلی، اقدامات لازمه را روی دست گرفته و آن را به مقامات عراقی اشعار می دارد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/irak/evenements/article/irak-condamnation-de-ressortissants-francais-a-la-peine-de-mort-27-05-19

تاریخ نشر 03/06/2019

قسمت بالایی صفحه