صنف درسی جدید در اکادمی پولیس کابل

چهار شنبه ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۱۶ میلادی برنامه آغاز دوره های آموزشی زبان فرانسوی در اکادمی ملی پولیس کابل برگزار گردید. این دوره های آموزشی به مدت یک سال دوام خواهد کرد که از ماه اکتوبر سال ۲۰۱۶ آغاز و در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ خاتمه می یابد.

JPEG

دروس این کورس ها توسط یکی از استادان انیستیتوت فرانسه در افغانستان به پیش برده می شود. در حال حاضر صنف درسی که تشکیل شده در آن ۱۵ افسر دروس زبان را فرا می گیرند و از میان آنها شاگردان برتر به مکتب عالی پولیس ملی فرانسه برای ادامه تحصیل در فرانسه فرستاده خواهند شد.

در مراسم افتتاحیه این برنامه آموزشی جنرال عبدالجبار پردلی قوماندان اکادمی پولیس، مجتبی مستور معاون رییس همکاری های بین المللی وزارت امور داخله افغانستان، بسم الله عسکرزاده، یکی استاد زبان فرانسوی و نماینده انیستیتوت فرانسه در افغانستان (I.F.A) قوماندان فرانک دگنیلو، کارشناس فنی بین المللی سرویس امنیت داخلی سفارت فرانسه در افغانستان حضور داشتند.

JPEG

قوماندان اکادمی پولیس با اشاره به روابط تاریخی میان دو کشور، ضمن ابراز رضایت از راه اندازی کورس زبان فرانسوی بیان داشت که چنین برنامه هایی سبب تحکیم همکاری های فرانسه – افغانستان در زمینه هایی امنیتی خواهد شد.

تاریخ نشر 09/10/2016

قسمت بالایی صفحه