"صنف، اثر" : متعلمین به ملاقات اوگُست رودین

بروز شنبه ۲۰ می ۲۰۱۷ میلادی (۳۰ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی)، سه موزیم فرانسه با یادبود از صدمین سالگرد درگذشت اوگُست رودین مجسمه ساز شهیر و خلاق فرانسه (نیمهء دوم قرن نُزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی)، پنجمین دور عملیاتی بنام "صنف، اثر !" را در چوکات "شب اروپایی موزیم ها" که معطوف به علاقه مندان نوجوان بود، راه اندازی کرد.

JPEG

موزیم رودین، مُدون – نوآموزان متفکر داخل دنیای پندارها و خلاقیت هنری شدند.

JPEG

معهذآ، مجسمه "متفکر" به چه می اندیشد ؟ شاگردان مکتب ابتدایی کوری سَنت - اِکزوپِری با مطرح شدن همین پرسش و در تماس و آشنایی نزدیک با هنرهای بصری، هنرهای تجسمی و بیان جسمی، کاملاً در شکل و روان آثار ماندگار اوگُست رودین داخل گردیدند. خانم ایزابل بیسیِیر، مسئول بخش فرهنگی موزیم رودین در زمینه این چنین خاطر نشان ساخت : " بمناسبت مراسم صدمین سالگرد درگذشت هنرمند (مجسمه ساز اوگُست رودین)، ما امیدوار بودیم تا این همکاری برمحور یکی از نمادی ترین اثراش انجام یابد، مجسمه "متفکر" بدیهاً جلب توجه و جایگاه مرکزی را اختیار نمود." یک شرطی بود که موفقانه بدر آمد، زیرا " این مجسمه آناً نزد اطفال تصورات خیلی غنی را بیدار می کند".
(...)

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/La-classe-l-oeuvre-les-eleves-a-la-rencontre-d-Auguste-Rodin

تاریخ نشر 22/05/2017

قسمت بالایی صفحه