شورای وزرأی فرانسه – آلمان (۱۶ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۲۴ میزان ۱۳۹۸)

بروز چهارشنبه ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی مطابق به ۲۴ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی، بیست و یکمین اجلاس شورای وزرأی جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِرال آلمان در شهر تولووز فرانسه برگزار گردید. آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، خانم اِنگلا مِرکِل، صدراعظم جمهوری فِدِرال آلمان و همچنان وزرأی کشورهای فوق الذکر در این اجلاس اشتراک ورزیده، گردهم آمدند.

JPEG

تاریخ نشر 17/10/2019

قسمت بالایی صفحه