شورای همکاری دول عربی حوزهء خلیج – جلسه کاری میان آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه و سفرأی شورای همکاری دول عربی حوزهء خلیج (۹ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۹ حوت ۱۳۹۵)

صبح روز پنجشنبه ۹ مارچ ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۱۹ حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه با سفرأی مقیم فرانسه مربوط به ممالک دول عربی حوزهء خلیج ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

این ملاقات به تعقیب اشتراک آقای فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه در نشست غیر رسمی مورخ ماه می ۲۰۱۵ میلادی (ثور/جوزا ۱۳۹۴ هجری شمسی) منعقده ریاض، و در چوکات تماس ها و تبادلات عمیقی که فرانسه با دول عربی حوزهء خلیج حفظ می نماید، صورت می پذیرد. تذکار باید داد که فرانسه و شرکای اش در کنفرانس ریاض برعزم مشترک شان در راستای تحکیم گفتمان تأکید ورزیده بودند.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه درمورد جستجوی ابزار جهت نهادینه ساختن شراکت ما، بخصوص در عرصهء تحصیلات عالی و فرهنگی و همچنان در امر مبارزه علیه دهشت افگنی و افراطگرایی، با مخاطبین خود بحث و گفتگو نمود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique-du-nord-moyen-orient/evenements/article/conseil-de-cooperation-des-etats-arabes-du-golfe-reunion-entre-jean-marc

تاریخ نشر 12/03/2017

قسمت بالایی صفحه