شورای امنیت سازمان ملل متحد از آخرین پیشرفت های بدست آمده در راستای تأمین صلح در افغانستان استقبال می کند. [fr]

تصویب قطعنامهء مربوط به توافقنامه های حکومت امریکا، از یک سو با حکومت افغانستان و از سوی دیگری با طالبان.
تشریح و توضیح رأی خانم اَن گِگِن، معاونه نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد – شورای امنیت – ۱۰ مارچ ۲۰۲۰ میلادی / ۲۰ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی

JPEG

"محترم آقای رئیس،

فرانسه از وضع و تصویب قطعنامه شماره ۲۵۱۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد با کسب قاطع آرأ استقبال می کند. متن این قطعنامه از آخرین پیشرفت های بدست آمده در راستای تأمین صلح در افغانستان استقبال و تمجید می کند. اولویت منبعد تطبیق تعهدات سپرده شده از جانب طرفین مختلف قضیه است.

اکنون، مذاکرات بین الافغانی باید هر چه سریعتر آغاز گردد. فرانسه در قبال جستجوی یک صلح پایدار، به پشتیبانی خویش از افغانستان ادامه خواهد داد. این ارتجاء باید با تعمیل کامل تعهدات سپرده شده از سوی طالبان درعرصه های کاهش خشونت، مبارزه علیه دهشت افگنی، و همچنان نیز امر اساسی و مبرم است : با تحفظ و تحکیم دستآوردها از سال ۲۰۰۱ میلادی (سال ۱۳۸۰ هجری شمسی) بدینسو در بخش های مردم سالاری، قانونمندی و احترام به حقوق بشر، بخصوص حرمتگزاری به حقوق زنان، و افراد و احادی مربوط به اقلیت ها - آنطوریکه این قطعنامهء مصوبه مان آن را تذکار می دهد، ترقیم و تسجیل یابد.

جهت نائل آمده به این هدف، امر الزامی محسوب می گردد تا نمایندگی فراگیر و ادغامی در گفتگوهای بین الافغانی که متضمن اشتراک زنان باشد، تأمین گردد. اگر از نیم مردم سرزمین در میز مذاکرات نمایندگی بعمل نیاید، معذالک صلح مستمری عملاً وجود نخواهد داشت. من در زمینه می خواهم تا از ابتکار نمایندگان دائمی افغانستان خانم عادله راز، از انگلستان خانم کَرِن پیئرس ازبابت ایجاد یک گروه دوستان زنان در افغانستان که امروز صبح جهت تذکار نقش خطیر و اصلی زنان در روند صلح مطابق با اجندآی "زنان، صلح و امنیت" گردهم آمدند، و علاوتاً ما امسال از بیستمین سالروز تدوین اجندأی مذکور تجلیل بعمل می آوریم، استقبال و قدردانی نمایم. اشتراک زنان باید جنبهء عملی داشه باشد، و این امر مشمول جوانب مختلف میز مذاکرات درمورد تمامی موضوعات مطمح بحث و رسیدگی می گردد.

بالاخره، نظریه و مفکورهء "روند صلح به رهبری افغانان" بیش از زمانی دیگری معتبر بوده، و جامعهء بین المللی باید هر آن آمادهء حمایت از بذل تلاش های افغانان در این راستا باشد. فرانسه در این مسیر سهم خویش را ادأ خواهد کرد، و از تمامی ممالک منطقه می طلبد تا بدون ابهام از ثبات در افغانستان و امداد و سهمگیری در استقرار صلح دوامدار در این کشور، فعالانه پشتیبانی کنند. من در اینجا به عنوان نتیجه گیری از بحث و تبادله نظرات، می خواهم از نقش مبرم و عمده مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان – "یوناما / مانوا" و ملل متحد در افغانستان استقبال و تمجید نمایم.

از عطف توجه تان مشکور و سپاسگزارم."

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه