شهر هرات یک گوهر گرانبهای میراث تاریخی جهان است. [fr]

سفیر فرانسه در افغانستان طی یک سفر تازه به هرات، از اماکن عمده تاریخی و باستانی شهر هرات بازدید بعمل آورد. واقعاً، هرات بعضی از زیباترین عمارات میراث تاریخی افغانستان را در خود جا داده است.

JPEG

کارگران در یکی اتاق های همجوار ایوان مرکزی مسجد جامع شهرهرات، طبق سنت و روش اجداد به تهیه و ساخت کاشی های که ساختمان ها را با خود پوشانیده است، ادامه می دهند.

مرقد خواجه عبدالله انصاری که در گوشه ای از شهر پناهگاه صلح و آرامش توصیف می گردد، پنج منار تاریخی، ارگ هرات یا قلعهء اختیارالدین، مقبرهء گوهرشاد بیگم، همه اماکن فراموش ناشدنی و آبدات است که بزرگی و شأن این شهر را تجلی می دهد.

JPEG

هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان "دافا" با همکاری و شراکت بخش معارف، علوم و فرهنگ سازمان ملل متحد (یونسکو)، کاوش های مهمی را در صحن وسیع نمازگزاری هرات که مرکب از چند عمارتی است که امروز دیگر وجود ندارد و بخصوص در مدرسهء سلطان حسین بایقرا، به پیش می برد.

JPEG

مطالعه ای نیز بالای کاشی های تزینی که تمام ساختمان های محل را احتوا می کند، در حال اجرا است. برعلاوه، هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان "دافا" یک پروتوکولی را جهت ماین روبی ساحه یادشده، بدون آنکه به بازمانده های قشنگ تاریخی آسیبی وارد شود، آماده کرده است.

JPEG

تاریخ نشر 17/11/2016

قسمت بالایی صفحه