شش تن از کارمندان موسسه فرانسوی اکتید در ولایت فاریاب به قتل رسیدند [fr]

با تاسف فراوان ما امروز صبح خبر مرگ شش تن از کارمندان موسسه فرانسوی اکتید را شنیدیم که طی یک کمین در ولایت فاریاب در شمال افغانستان به قتل رسیدند.
این عمل وحشیانه را ما شدیداً تقبیح مینمائیم. ما به خانواده ها و خویشاوندان این قربانیان تسلیت عرض میداریم.
با در نظرداشت چنین شرایط دشوار، ما به اجرای وظایف، از خودگذری و شجاعت استثنایی کارمندان نظامی و ملکی متعهد در افغانستان افتخار میکنیم. جامعه بین المللی به حمایت شان از مقامات افغانی ادامه خواهد داد تا چالشهای سر راه کشور شانرا برطرف نمایند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه