شرق میانه – کنفرانس بین المللی درمورد قربانیان خشونت های قومی و مذهبی (مادرید، ۲۴ می ۲۰۱۷ / ۳ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه بروز چهارشنبه ۲۴ می ۲۰۱۷ میلادی (۳ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی)، در دومین کنفرانس بین المللی درمورد قربانیان خشونت های قومی و مذهبی در شرق میانه منعقده شهر مادرید، اشتراک کرد.

نخستین کنفرانس مورخ ۸ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی (۱۷ سنبله ۱۳۹۴ هجری شمسی) در شهر پاریس، امکان وضع و تصویب یک پلان عملکرد در حمایت از مردم زجر و عذاب کشیده نظر به دلایل قومی یا مذهبی، بخصوص افرادی وابسته به اقلیت های مسیحی، یزیدی و شباک را فراهم ساخت.

پشتیبانی از تنوع فرهنگی در شرق میانه یک اولویت مستمر فرانسه است. یکی از هدف اش اینست تا همه اتباع کشورهای سوریه و عراق، بدون تفکیک، در فضای امن و برخودار از حقوق جامع شهروندی، در اماکن و مناطق آبایی شان زیست نمایند. ما نیز خواهان تعهد نیرومندتر جامعه جهانی برای برگشت داوطلبانه و در امن کامل، مهاجرین و بیجاشدگان استیم.

این مأمول مستوجب تطبیق راه حل های سیاسی در سوریه و عراق است. ما در سوریه از میانجیگری فرستاده خاص سازمان ملل متحد جهت اجرای مرحله انتقالی تعریف و مشخص شده از سوی جامعه بین المللی، فعالانه حمایت می نماییم. فرانسه در عراق از صدراعظم حیدرالعبادی پشتیبانی و موصوف را به ادامه بذل تلاش های اش در راستای آشتی ملی و تطبیق حکومتداری ادغامی تشویق و ترغیب می کند.

فرانسه فراتر از تعهد سیاسی و نظامی اش، یک سیاست عمومی را بنفع جمیع مردم منطقه در احترام و ارجگزاری به تنوع شان به پیش می برد : یعنی، پذیرایی و حمایه بشردوستانه، کمک به عودت و آوردن ثبات در ساحات آزادشده از سلطه گروه موسوم به دولت اسلامی "داعش"، پشتیبانی از جوامع مدنی، مبارزه علیه معافیت از کیفر، محافظت از میراث باستانی.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/afrique-du-nord-moyen-orient/evenements/article/moyen-orient-conference-internationale-sur-les-victimes-de-violences-ethniques

تاریخ نشر 28/05/2017

قسمت بالایی صفحه