شب موسیقی عارفانه در سفارت [fr]

JPEG

به ابتکار رئیس انستیتیوت مطالعات بین المللی افغانستان و برسم ادأی احترام به قربانیان و به بازماندگان این کشته شدگان حملات دهشت افگنی در پاریس، یک شب موسیقی عارفانه در مقر سفارت فرانسه در کابل برگزار شد.

JPEG


بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدایی ها شــکایت می کنـــــد

کز نیســتان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مرد و زن نالیـده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
تـا بـگویم شــــــرح درد اشـــــتیـاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش
بازجویـــد روزگار وصــل خــویـــــش

من به هر جمعیــتی نالان شـــدم
جفت بدحالان و خوشحالان شدم

هرکســی از ظن خود شــد یار من
از درون من نجســـت اسـرار من

"مثنوی معنوی" - مولانا جلال الدین محمد بلخی

JPEG
مولانا جلال الدین محمد بلخی

به ابتکار رئیس انستیتیوت مطالعات بین المللی افغانستان و برسم ادأی احترام به قربانیان و به بازماندگان این کشته شدگان حملات دهشت افگنی در پاریس، یک شب موسیقی عارفانه در مقر سفارت فرانسه در کابل برگزار شد. برعلاوهء حضورداشت و تمکین تعداد کثیری از افغانان، از سفرأی مقیم، جهت یادآوری براینکه عاملین این سوءقصدهای مرگبار شهروندان نُزده کشور مختلف جهان را هدف قرار داده بودند، دعوت بعمل آمد.

JPEG

تاریخ نشر 30/11/2015

قسمت بالایی صفحه