شب مفکوره ها و نظریات در وزارت امور خارجه فرانسه یا "کیِ دورسیِ" ! [fr]

JPEG

وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه بتاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۱۶ (۷ دلو ۱۳۹۴)، یک
تجربه بی سابقه ای را در منصه عمل قرار می دهد : یعنی برگزاری "شب مفکوره ها و نظریات" که از ساعت ۶ شام شروع و تاساعت ۲ صبح ادامه خواهد داشت. رشته سخن را روشنفکران، هنرمندان و مهندسان به اختیار خود خواهند گرفت تا جهان فردا را تصور و ترسیم نمایند.

نخستین شب مفکوره ها به ابتکار آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه روی دست گرفته شده و از سوی انستیتیوت فرانسه انتظام می یابد و این کار صحنهء اشاعه بین المللی مفکوره ها و نظریات را ایجاد خواهد کرد. فرانسه به چنین پخش نظریات و دیدگاه ها خیلی دلچسپی دارد.

جهت دریافت و شریک ساختن ویدیوی "شب مفکوره ها و نظریات" بر ارتباط برقی ذیل کلیک نمایید : https://www.youtube.com/watch?v=0Dc...

موضوعاتی چون سرحدات، شهروندی، کثرت و تنوع، صحت، منابع، معنویت، در زمره سوالاتی است که هدف گفتمان میان شخصیت های طراز اول فرانسوی و خارجی را تشکیل می دهد. این روشنفکران، هنرمندان و مسئولین بین المللی دربارهء گذار از دنیای امروز - آنطویکه آنرا می شناسیم -، به جهان فردا -، بگونه ای که می توانیم آن جهان را تصور کنیم، از خود پرسش های دارند.

برای اخذ و شریک ساختن برنامهء "شب مفکوره ها و نظریات"، بر ارتباط الکترونیکی آتی کلیک نمایید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/po...

بالاخره، چون ادبیات نیز بنوبه خود در نمایان ساختن جهان قریب الوقوع سهیم می باشد، فلهذآ، درچوکات اجرای پروگرام "پیش بینی آینده"، با گرفتن به خوانش آثار و رساله ها بواسطهء نویسندگان صحنه جدید ادبی، این شب استثنأیی تکمیل خواهد گردید.

برای آنانیکه می توانند دراین گردهمایی در پاریس شرکت نمایند، لاری غذا، بار آب، کتابفروشی ناپایدار و قرائت عامه، شب یادشده را به لحظهء فوق العاده از دوستی و خودمانی و سرشار از تبادلات مبدل خواهد ساخت.

بدانید که برای دیگر علاقه مندان برنامه متذکره، تمامی گفتمان ها از ورای سایت ذیل نشرخواهد شد : http://fdip.fr/DirectNDI

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه