شبکهء فرهنگی فرانسه جشن آثار و هنر سینما را از تاریخ ۲۰ الی ۳۰ جون ۲۰۱۶ (از ۳۱ جوزا تا ۱۰ سرطان ۱۳۹۵) برگزار می کند

انستیتیوت فرانسه که متصدی امور فرهنگی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه است، امسال برای اولین بار با مرکز ملی سینما و تصاویر محرک می پیوندد تا برگزاری جشن سینما و آثار هنر هفتم را بسطح بین المللی گسترش دهد. بیش از ۲۰ کشور، از تاریخ ۲۰ الی ۳۰ جون ۲۰۱۶ (از ۳۱ جوزا تا ۱۰ سرطان ۱۳۹۵) در پژواکی با جشنوارهء سینما که بوسیله فدراسیون ملی سینماهای فرانسوی از تاریخ ۲۶ الی ۲۹ جون (از ۶ الی ۹ سرطان) در داخل فرانسه برگزار می گردد، آثار و هنر سینما را در سراسر جهان جشن می گیرند.

JPEG

نمایشات فیلم ها، محافل مفید تفریحی و هنری و گفتمان ها از سوی شبکهء فرهنگی (یعنی، انستیتیوت های فرانسوی، شعبات فرهنگی سفارتخانه ها و "الیانس های" فرانسه) با پشتیبانی انستیتیوت فرانسوی پاریس ارائه می گردد. انستیتیوت مذکور، جشن سینما را با پیشکش نمودن سه برنامهء مربوط به فیلم های فرانسوی (منتخبی از فیلم های برنده جوایز جشنواره های "سِزارها"، "تِما جوانان" و "۳۰ سال فِمیس") همراهی می نماید.

جمعاً، بیش از ۳۰ نهاد نمایش دستکم پنجاه فیلم جدید یا گذشته میراث تاریخی را از بارسُلون گرفته تا جاکارتا و از بیت المقدس الی رییو دو جانیرو، برنامه ریزی می کنند.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-culturelle/les-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2016/autres-actualites-et-evenements-de-la-diplomatie-culturelle-en-2016/article/le-reseau-culturel-francais-fete-le-cinema-20-au-30-juin

http://www.institutfrancais.com/fr/actualites/fete-du-cinema-2016

تاریخ نشر 26/06/2016

قسمت بالایی صفحه