سی و مین سالگرد افتتاح هرم لوور

هرم لوور که از شیشه و فلز با چوکات بندی فلزی مرکب از فولاد و الومینیوم ساخته شده است، در وسط محوطهء ناپلئون موزیم لوور واقع شهر پاریس قرار داشته، و بخش ورودی اصلی موزیم مذکور را احتوا می کند. هرم لوور دارای ۲۰۰ تُن وزن و ۲۱،۶۴ متر ارتفاع است.

JPEG

در سال ۱۹۸۳ میلادی (۱۳۶۲ هجری شمسی) فرانسوا میتران، رئیس جمهوری وقت فرانسه فرمان ساخت و افراز این هرم را با تطبیق طرح مهندس چینی–امریکایی ایئو مینگ پئی و تحت رهنمایی این مهندس صادر نمود. ساختمان کامل هرم لوور بتاریخ ۲۹ مارچ ۱۹۸۹ میلادی (۹ حمل ۱۳۶۸ هجری شمسی) از جانب رئیس جمهور میتران طی مراسم رسمی دولتی افتتاح گردید.

JPEG

تذکار باید داد که معرفی رویکار ساخت و ساز هرم لوور در سال ۱۹۸۴ میلادی (۱۳۶۳ هجری شمسی) واکنش های پُر سر و صدا و انتقادی را برانگیخت. ولی، در آغاز قرن جاری میلادی، هرم لوور بعد از تابلوی نقاشی ژوکوند و مجسمهء وینوس میلو، به سومین اثر بیشترین مورد علاقه و تمجید بازدیدکنندگان مبدل گردید.

JPEG

تاریخ نشر 01/04/2019

قسمت بالایی صفحه