سیاست خارجی – کنفرانس افتتاحییه ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه در مکتب امور بین المللی علوم سیاسی (پاریس، چهارشنبه ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶ مطابق به ۷ میزان ۱۳۹۵)

آقای ژان - مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه بیانیهء کنفرانس افتتاحییه مکتب امور بین المللی علوم سیاسی را با دعوت آقای اِنریکو لِتا، رئیس ارشد مکتب مذکور، رئیس اسبق حکومت ایتالیا، و آقای فرِدِریک مِیون، رئیس انستیتیوت علوم سیاسی ایراد نمود.

JPEG

آقای ژان – مارک ایرو تعاملات دیپلوماسی ما و اولویت هایش را، بخصوص در قبال اوضاع سوریه یا پرسش های موجود درمورد اروپا، شرح و وضاحت داد. نامبرده، بعداً به سوالات محصلینی که اتباع بیش از ۱۰۰ کشور جهان بودند، پاسخ های همه جانبه ارائه نمود.

JPEG

این کنفرانس و درس افتتاحییه وزیر امور خارجه فرانسه، بروی خبرنگاران و مطبوعات باز بود، و جریان نشست برای علاقه مندان نیز مستقیماً در سایت های انتِرنِتی وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه و انستیتیوت علوم سیاسی قابل پیگیری بود.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/politique-etrangere-conference-inaugurale-de-jean-marc-ayrault-a-l-ecole-des

تاریخ نشر 29/09/2016

قسمت بالایی صفحه