سیاحت – سفر ماتیاس فِکل به برلین، بمناسبت برگزاری تالار سیاحت بین المللی (۸ –۹ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۸ و ۱۹ حوت ۱۳۹۵)

بمناسبت برگزاری تالار سیاحت بین المللی، آقای ماتیاس فِکل، منشی دولت مسئول تجارت خارجی، ارتقای صنعت سیاحت و امور فرانسوییان مقیم خارج، بتاریخ ۸ و ۹ مارچ ۲۰۱۷ مصادف به ۱۸ و ۱۹ حوت ۱۳۹۵ سفری را به شهر برلین پایتخت جمهوری فِدِرال آلمان انجام داد.

JPEG

آقای ماتیاس فِکل از کاخ فرانسه بازدید بعمل آورد و پلان راهبردی سیاحت کشور ما را معرفی نمود. موصوف تلاش های عملی برای تقویه خدمات پذیرایی و امنیت سیاحین را در صدر اجندآی کاری خود قرار داد.

منشی دولت در کنار برنامهء "اتو فرانس" یا "امتیاز فرانسه"، جهت ارتقای صنعت سیاحت در مناطق مختلف فرانسه، کارزار اطلاعات و آگهی دهی را به بازدیدکنندگان بین المللی و بطور اخص در کشورهای آلمان، انگلستان و هالند آغاز نمود. هدف از این رویکار، دعوت نمودن از بازدیدکنندگان جهت آشنایی با تنوع ساحات دیدنی و سیاحتی فرانسه است.

JPEG

آقای ماتیاس فِکل ضمن این سفر با آقای ماتیاس مَشنیگ، منشی دولت آلمان در امور اقتصاد و انرژی ملاقات و گفتگو نمود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/article/tourisme-deplacement-de-matthias-fekl-a-berlin-a-l-occasion-du-salon-du

تاریخ نشر 12/03/2017

قسمت بالایی صفحه