سویدن – سفر ژان – مارک ایرو (۱۳ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۳ حوت ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بتاریخ ۱۳ مارچ (۲۳ حوت) عازم شهر ستوکهولم پایتخت کشور سویدن گردید.

JPEG

وزیر امور خارجه فرانسه با خانم مارگو والستروم همتای سویدنی اش درمورد احوال و اخبار روز اروپا و جهان، و بخصوص دربارهء اوضاع سوریه و روند صلح در شرق نزدیک ملاقات و گفتگو نمود.

کشور سویدن اکنون عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است.

آقای ژان – مارک ایرو و خانم کارین وانگارد، شاروال شهر ستوکهولم از ناحیه زیست محیطی همَربی سجوشتاد نیز بازدید بعمل آوردند. آقای ایرو در یک میز مدوری با فعالان اقتصادی فرانسه از خانواده مربوط به صادراتی بنام "زیست و آسایش بهتر در شهر" اشتراک ورزید. بالاخره، وزیر امور خارجه فرانسه درحضور محققین مخزن اندیشه "انستیتیوت مطالعات سیاست اروپایی سویدن" تحت عنوان "آینده اتحادیهء اروپا" سخنرانی نمود.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/suede/evenements/article/suede-deplacement-de-jean-marc-ayrault-13-03-17

تاریخ نشر 12/03/2017

قسمت بالایی صفحه