سوَقصد علیه هیئت تحریریه شارلی هبدو

به تعقیب سوَقصد روز چهارشنبه 7 جنوری مطابق 17 جدی علیه هفته نامه طنزی "شارلی هبدو" که منجر به کشته شدن حداقل 12 تن گردید، رئیس جمهور فرانسوا هولاند به محل واقعه رفت و این عملِ مطلقاً وحشیانه را تقبیح نمود.

وی احضارات حداعظمی پلان تآمین حفظ امنیت یا "ویژیپیرات" را در ساحه پاریس اعلام داشت. یک جلسه با اشتراک وزرآی مستقیماً مربوط به امور امنیت کشور بساعت 2 بعد از ظهرِ روزِ 7 جنوری (مطابق 17 جدی) در قصر "الیزه" دایر گردید.

رئیس جمهور اظهار داشت : "هیچ عمل وحشیانه ای نمی تواند ندآی آزادی مطبوعات را خاموش سازد. ما یک مملکت متحد می باشیم، مملکتی که می داند چگونه از خود واکنش نشان دهد و در یک جبههَ واحدی صف آرایی کند." بساعت 8 شبِ 7 جنوری (مطابق 17 جدی) خطاب به ملت سخنرانی نمود.

روز پنجشنبه 8 جنوری (مطابق 18 جدی) یک روز ماتم ملی بود و بساعت 12 ظهر در تمام نهادهای دولتی برسم عزآ لحظهَ سکوت مراعات گردید. طی سه روز بیرق کشور در همه جا نیمه افرآشته خواهد بود.

تاریخ نشر 15/01/2015

قسمت بالایی صفحه