سومین دور هفته حقوق بشر 2012 در افغانستان به مناسبت گردامیداشت از روز بین المللی حقوق بشر

برنامه های گفتمان، نماشگاه عکس، نمایش تیاتر، شب شعر، نمایش فلم،
ورکشاپ چند رسانه ای (مولتی مدیا) و غیره.... JPEG

کابل | 16 قوس 1391 مطابق با 6 دسمبر 2012 – موسسه جامعه باز و انستیتیوت فرانسه در افغانستان به همکاری سفارت ناروی، سفارت فرانسه، اداره انکشافی و همکاری سویس در افغانستان و اتحادیه اروپا افتخار دارند تا میزبان یک سلسله برنامه های فرهنگی و هنری به مناسبت گرامیداشت از روز بین المللی حقوق بشر از تاریخ 18 الی 21 قوس 1391 مطابق با 08 الی 11 دسمبر 2012 می باشند.
هفته حقوق بشر برای چهار روز در هفته دوم ماه دسمبر برنامه های فوق العاده چون نمایشگاه عکس، شب مشاعره، نمایش فلم و تیاتر و ورکشاپ مولتی مدیا برای ژورنالیستان و کارمندان سازمان های جامعه مدنی و حقوق بشری را و همچنان گفتمان های متعدد پیرامون حفظ و ترویج حقوق بشر را در بر دارد. تمام برنامه های در انستیتیوت فرانسه در افغانستان برگزار میگردد.
ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ده سال گذشته، دسترسی به عدالت، حقوق طفل و تعلیم و تربیه و حفظ حقوق بشر پس از سال 2014 موضوعات چهار گفتمانی که قرار است در جریان هفته حقوق بشر برگزار گردد، می باشد.
زهرا مبتکر، رئیس موسسه جامعه باز در رابطه به هدف برنامه های هفته حقوق بشر گفت: هدف برنامه های هفته حقوق بشر امسال و به ویژه گفتمان ها ادامه تلاش هایی است که سه سال قبل آغاز کردیم در راستای آگاهی دهی در رابطه به وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تقویت و ترویج ارزش های حقوق بشری و اهمیت آن از طریق برنامه های هنری و فرهنگی و همچنان بلند بردن ظرفیت فعالان حقوق بشر در کشور.
رئیس موسسه جامعه باز افزود: هفته حقوق بشر در افغانستان نخستین برنامه در منطقه است که فعالان داخلی و بین المللی را جهت رشد و تقویت حقوق بشر گرد هم میاورد و از طریق شیوه های مختلف به موضوعات حقوق بشر و ترویج آن رسیده گی می نماید.
گفتمان ها:
نخستین گفتمان پیرامون ارزیابی دستآورد ها و چالش های حقوق بشر در ده سال گذاشته در افغانستان است که با گرداننده گی آقای مجاهد کاکر، تلویزیون طلوع، روز شنبه تاریخ 18 قوس 1391 از ساعت 2:30 الی 4:30 بعد از ظهر برگزار میگردد. گفتمان دومی پیرامون دسترسی به عدالت با گرداننده گی بنیاد آرمان شهر، روز یکشنبه، تاریخ 19 قوس 1391 از ساعت 2:00 الی 4:00 بعد از ظهر دایر میگردد. گفتمان سومی با موضوعات حقوق طفل و تعلیم و تربیه و به گرداننده گی موسسه آشیانه، روز دوشنبه، تاریخ 20 قوس 1391 از ساعت 2:00 الی 4:00 بعد از ظهر برگزار میگردد و بالآخره چهارمین گفتمان پیرامون حفظ حقوق بشر پس از سال 2014 با گرداننده آقای داوود سلطان زوی، تلویزیون طلوع، روز سه شنبه، تاریخ 21 قوس 1391 از ساعت 2:00 الی 4:00 بعد از ظهر برگزار میگردد.
سخنرانان این گفتمان ها شامل فعالان ملی و بین المللی حقوق بشر، نماینده گان دولت افغانستان، اعضای پارلمان افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، موسسات داخلی و بین المللی، جامعه مدنی و ژورنالیستان افغان می باشد.
برنامه های فرهنگی و هنری:
برنامه های هنری و فرهنگی که شامل نمایشگاه عکس، نمایش فلم، شب مشاعره و نمایش تیاتر با موضوع حقوق بشر می باشد از تاریخ 18 الی 21 قوس همه روزه از ساعت 4:30 الی 5:30 عصر برگزار میگردد.
ورکشاپ مولتی مدیا (عکاسی، ادیت تصویر و صدا، نویسنده گی و بلاگینگ) برای ژورنالیستان و کارمندان سازمان های جامعه مدنی و حقوق بشری قرار است از روز شنبه تاریخ 18 قوس الی روز سه شنبه 21 قوس 1391 از ساعت 8:00 صبح الی 12:00 ظهر برگزار گردد.
اینها فشرده سلسله برنامه های است که بمناسبت روز بین المللی حقوق بشر سال 2012 برگزار میگردد. به تشریف آوری شما درین برنامه ها خیر مقدم گفته و منتظر دیدار شما هستیم.
برای اخذ معلومات بیشتر لطفاً با آدرس های ذیل به تماس شوید:

موسسه جامعه باز: 0707831170 / info@opensociety.af

انستیتوت فرانسه در افغانستان: 0790454644 / ifa.accueil@gmail.com

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه