سومین جشنوارهء "شب مطالعه" : امسال، آشنایی با کتابفروشی های جدید (۱۴ جنوری ۲۰۱۹ / ۲۴ جدی ۱۳۹۷)

درخشش و طنین – محافل مطالعه و قرائت در سرتاسر سرزمین فرانسه : این شعار وعدهء سومین دور جشنواره یا رویداد فرهنگی موسوم به "شب مطالعه" است که بتاریخ شنبه ۱۹ جنوری ۲۰۱۹ میلادی (۲۹ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی) از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه در بسی محلات، و اما امسال خاصتاً در کتابفروشی ها برگزار می گردد. از آنجمله، سه باب کتابفروشی جدید التشکیل پذیرفتند تا دید و نظر شان را در مورد مطالعه و هنر خوانش با ما شریک سازند.

JPEG

کتابفروشی بسان کتابخانه یک مکان خاص و علیحده ای است. مکان داد و ستد محلی، سرشار از فضای شور و تجمعات فرهنگی و برعلاوهء نقش قابل ملاحظه در نظم و یکپارچگی اجتماعی، جایگاه کتابفروشی برای هر یکی از کتابفروشان مورد پرسش مان بمنظور فراهم ساختن زمینهء انجام مطالعه و قرائت، اولتر از همه یک محل "انتقال" و "گذر" محسوب می گردد. به عبارت دیگر، آنطوریکه آقای فرانک ریستِر، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه در زمینه مشاهده و توصیف می نماید : "یک دری بسوی آزادی" است.

JPEG

بعد از تصویب و اجرای قانون قیمت واحد و یگانه کتاب تقریباً چهل سال قبل از امروز، وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور این بُعد مسئله را با حمایت دوامدار از شبکهء کتابفروشی های مستقلی که از لحاظ اقتصادی حلقه اکثراً شکننده زنجیر کتب را تشکیل می دهند، درست و نیکو درک کرده است : یعنی، امداد مرکز ملی کتاب (سی.ان.ال.) و انستیتیوت برای تمویل مالی صنعت سینما و صنایع فرهنگی (ای.اف.سی.ای.سی.)، صندوق وجهی انجمن برای توسعهء کتابفروشی خلاق (ای.دی.او.ال.سی.)، برچسبی مسمأ به "کتابفروشی های مستقل مرجع و معتبر".

JPEG

جهت دریافت معلومات جامع و مزید در زمینه :
http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Nuit-de-la-lecture-de-nouvelles-librairies-a-decouvrir

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه