سومالیا – سوءقصد (۸ می ۲۰۱۷ / ۱۸ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه انجام سوءقصد مورخ ۸ می (۱۸ ثور) را در شهر موگادیشو پایتخت کشور سومالیا که باعث جان باختن حداقل شش تن و مجروح شدن تعداد کثیری گردید، نکوهش می کند.

JPEG

ما مراتب تسلیت و همدردی مان را به خانواده های قربانیان و مقامات سومالیایی ابراز می داریم.

ما یکجا با شرکای مان درکنار رئیس جمهور محمد عبدالهی محمد در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی می ایستیم.

فرانسه در کنفرانس بین المللی ای که بتاریخ ۱۱ می ۲۰۱۷ (۲۱ ثور ۱۳۹۶) درمورد کشور سومالیا در شهر لندن دایر گردید، تعهداش را در قبال استقرار مجدد امنیت، ثبات و رفاه در این کشور تأیید کرد.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/somalie/evenements/article/somalie-attentat-08-05-17

تاریخ نشر 14/05/2017

قسمت بالایی صفحه